Veelgestelde vragen
Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Veelgestelde vragen

Dit is een overzicht van alle veelgestelde vragen.

Vragen m.b.t. Inwoners

Dit kan komen doordat er in de Tozo 1 periode geen partnertoets was, maar u wel samen de Tozo ontving. Als er bij het partnerinkomen ook een loonheffingskorting is toegepast, kon hiermee geen rekening worden gehouden bij de brutering van de Tozo. Hierdoor heeft u in totaal mogelijk teveel loonheffingskorting gehad.

Zodra u een terugvorderingsbesluit ontvangt, leest u de reden van terugvordering. Telefonisch kunt u geen bezwaar maken. Bij vragen over het terugvorderingsbesluit neemt u contact op met de medewerker terugvordering. Als u het bedrag niet in één keer terug kunt betalen dan kunt u vragen om een aflosregeling bij de medewerker Invordering of om uitstel van betaling. Bij uitstel van betaling dient u schriftelijk en gemotiveerd (met bewijsstukken) een verzoek te doen tot uitstel van betaling.

Op dit moment bestaat de Adviesgroep uit 9 leden (inclusief de voorzitter en secretaris). De Adviesgroep bestaat maximaal uit 11 leden. De samenstelling van de Adviesgroep is een afspiegeling van de doelgroepen van Stroomopwaarts. De huidige Adviesgroep bestaat nu uit:

 • 3 cliënten met een bijstandsuitkering waarvan 1 client jongere tot 27 jaar;
 • 1 bestuurssecretaris Stichting Leergeld
 • 1 directeur kindcentrum
 • 1 vertegenwoordiger maatschappelijke keten
 • 1 voorzitter (voormalig manager sociale zaken)
 • 1 secretaris (vertegenwoordiger maatschappelijke keten)

Functies in de Adviesgroep

Stuur uw sollicitatiebrief met een motivatie naar  adviesgroep@stroomopwaarts.nl. Een sollicitatiecommissie beoordeelt de ontvangen sollicitaties.  Wilt u meer informatie? Neemt u dan telefonisch contact op met beleidsadviseur Hetty Postma.

Meer informatie ove de adviesgroep Stroomopwaarts leest u in het reglement Adviesgroep Stroomopwaarts.

Ja, dat kan. U komt dan niet in aanmerking voor de Tozo-regeling met versoepelde voorwaarden. U kunt dan de gewone aanvraagprocedure volgen van de Bbz-uitkering via het RBZ. Uw aanvraag wordt binnen 13 weken beoordeeld. Als het nodig is, ontvangt u een voorschot.  

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Ja, dat kan. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het doorgeven van een wijziging. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. 

Ik kom terug uit een land met een geel reisadvies

Bel op de eerste werkdag dat u terug bent naar Stroomopwaarts 010 - 246 55 55. U maakt een afspraak om bij de formulierenbrigade langs te gaan om u terug melden. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Bent u samen met uw partner naar het buitenland geweest?  Dan komt u samen naar de formulierenbrigade om zich weer terug te melden.

Ik kom terug uit een land met een oranje of rood reisadvies

Komt u terug uit een land met een oranje of rood reisadvies. Dan moet u bij terugkomst 2 weken in quarantaine en mag u niet langskomen. U belt wel zo snel mogelijk met uw consulent. Deze kunt u bereiken tijdens het telefonisch spreekuur van 9.30 tot 11.00 uur. Het telefoonnummer is 010 - 246 55 55.  

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Aanvragen

Zelfstandig ondernemers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus in de acute financiële problemen zitten, kunnen via Stroomopwaarts een digitale aanvraag Tozo indienen.  

In 2020 kunnen gezinnen met een laag inkomen, uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam een dagje uit naar Diergaarde Blijdorp aanvragen.

U kunt een aanvraag indienen bij stichting leergeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. De ouders krijgen natuurlijk ook toegang.

Lees meer op de website van Stichting Leergeld

Het Vrij reizen is voor  inwoners van Schiedam, die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.  

 U kunt het vrij reizen aanvragen via de website van de gemeente Schiedam.

Via het inlichtingbureau vergelijken wij uw gegevens met die bij andere instanties. Zoals de belastingdienst, het UWV, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Sociale verzekeringsbank (SVB). Deze controles worden regelmatig uitgevoerd. 

Zo geeft u uw wijzigingen zelf aan ons door.  

Via de website van de stichting Leergeld Maassluis kunt u voor uw kind(eren) het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets; (u betaalt € 10,- mee)
 • computer of laptop; ( voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Maassluis voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Schiedam voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

Als u het niet eens bent met een besluit dat Stroomopwaarts heeft genomen dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of over een medewerker? Dan kunt u een klacht indienen.

De voorwaarden zijn:

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent AV standaard of AV Top verzekerd bij zorgverzekeraar DSW (of stapt over)
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen is niet te hoog.
 • Er is geen betalingsachterstand of schuld bij een zorgverzekeraar.

Op de website  www.gezondverzekerd.nl  kunt u berekenen en vergelijken of u voordeel heeft van de CAV.   Wilt  u meedoen dan kunt u zich hier ook aanmelden voor deze verzekering.

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 30 jaar
 • U heeft een beperking/handicap waardoor u niet zelfstandig in staat bent het minimumloon te verdienen
 • U heeft recht op een uitkering studiefinanciering (WSF of WTOS)
 • Uw vermogen is niet te hoog
 • U ontvangt géén Wajong-uitkering van UWV
 • U als niet-uitkeringsgerechtigde staat ingeschreven als werkloze werkzoekende bij het UWV

Download het formulier studietoeslag

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Postadres

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Vlaardingen voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

De hoogte van de inkomenstoeslag bestaat uit:

 Standaardtoeslag in 2020

 • Alleenstaande (ouder): € 214,-
 • Gehuwden/samenwonenden: € 376,-

Kindtoeslag

 • Kinderen van 0 tot 12 jaar  € 111,-
 • Kinderen van 12 tot 18 jaar € 220,-

 

 

 

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Maassluis – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Maassluis.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

 • U hebt de afgelopen 36 maanden (3 jaar) een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm en dat stijgt niet meer in het komende jaar. U kunt dit aantonen met bewijsstukken van jaaropgaven, eventueel aangevuld met maandelijkse inkomensspecificaties.
 • U werkt parttime en kunt niet meer uren werken vanwege ziekte of handicap.
 • U of uw partner heeft - een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 100%.
 • U hebt een bijstandsuitkering en er wordt niet verwacht dat u binnen een jaar een baan vindt.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

 

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

De hoogte van de inkomenstoeslag bestaat vanaf 15 mei 2020 voor inwoners van Maassluis en Vlaardingen alleen uit een standaardtoeslag. 

 Standaardtoeslag in 2021

 • Alleenstaande (ouder): € 217,-
 • Gehuwden/samenwonenden: € 381,-

Woont u in Schiedam, dan ontvangt u ook een kindertoeslag.  De hoogte hangt af van de leeftijd van het oudste kind.

 • € 112,- wanneer het oudste kind 0 t/m 11 jaar is
 • € 223,- wanneer het oudste kind 12 t/m 17 jaar is

De individuele studietoeslag is bedoeld als financiële steun voor studenten met een beperking om een studie te kunnen volgen. Als u wel kan werken, maar vanwege uw beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen, dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag.

Via de website van de stichting Leergeld Vlaardingen kunt u het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets; (u betaalt €10,- mee)
 • computer of laptop; (voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

Een laag inkomen is gelijk aan het inkomen dat iemand krijgt uit de bijstandsuitkering. Of lager dan dat. Of u in aanmerking komt voor de regelingen, hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. U mag vaak net iets meer verdienen dan een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld 10 of 20 procent meer. Per regeling staat aangegeven wat de voorwaarden zijn. 

Heeft u een laag inkomen en krijgt u te maken met noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen? Dan kunt u met dit formulier bijzondere bijstand aanvragen. Stroomopwaarts regelt de aanvragen van de bijzondere bijstand voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. U hoort binnen acht weken of u een eenmalige uitkering van bijzondere bijstand krijgt.

Onderstaande bedragen zijn 110 % van de bijstandsnorm van 1 juli 2021

110% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.127,25 € 1.186,57
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.127,25 € 1.186,57
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.610,35 € 1.695,10
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.253,98 € 1.319,98
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.700,30 € 1.789,79

U heeft te maken met de kostendelersnorm als u bijvoorbeeld als gezin met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen woont. Of er woont een (groot)ouder bij u in of een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. 

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

 • jongeren tot 21 jaar
 • studenten die recht hebben op studiefinanciering
 • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
 • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
 • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning

Bij het Open Leerwerkcentrum kunt u terecht voor verschillende activiteiten. U kunt:

 • Bedrijfsgegevens en -websites opzoeken via het internet;
 • solliciteren op de website van www.werk.nl (UWV) en registeren als werkzoekende op werk.nl;
 • vacatures op websites van bedrijven zoeken;
 • omgaan met verschillende vacaturesites;
 • cv en motivatie- en of sollicitatiebrief maken;
 • online volgen (o.a. sollicitatie) trainingen en of beroepstesten met koptelefoon.

Er zijn medewerkers aanwezig om u te helpen bij bovenstaande punten. 

In verband met het coronavirus werken wij nu op afspraak. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55.

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus kunt u alleen op afspraak langskomen bij het Open Leerwerkcentrum. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55.
Vlaardingen Werkplein

George Stephensonweg 43
3133 KJ Vlaardingen

maandag  8.30 - 16.00 uur
dinsdag 8.30 - 16.00 uur
woensdag 8.30 - 16.00 uur
donderdag 8.30 - 16.00 uur
vrijdag 8.30 - 12.00 uur

 

Schiedam

Broersvest 110
3112 DG Schiedam

maandag  8.30 tot 16.00 uur
dinsdag 8.30 tot 16.00 uur
woensdag 8.30 tot 16.00 uur
donderdag 8.30 tot 16.00 uur
vrijdag 8.30 tot 12.00 uur

De voorwaarden zijn:

 • U bent inwoner van Maassluis
 • U bent ouder dan 20 jaar
 • Uw inkomen is onder 120% van de bijstandsnorm

Let op! U ontvangt per huishouden 1 bibliotheekpas

Heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld het aanvragen van een bijstandsuitkering, het invullen van formulieren of bij het solliciteren? Ook in coronatijd helpen wij u. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 010 246 55 55.

Ja. De medewerkers van het Meldpunt staan voor u klaar, luisteren naar u en gaan voor u aan de slag. Het heeft erg lang – te lang – geduurd voordat is erkend dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt. De regering ziet die fouten nu en heeft er excuses voor gemaakt. Het is duidelijk dat veel mensen grote problemen hebben door de fouten. De regering heeft de gemeenten opgeroepen gedupeerde te helpen. Daarom is dit Meldpunt er nu voor u.

Komt u in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam wonen vanuit een andere gemeente? Vraag een bijstandsuitkering bij ons aan. Let op! Dit kunt u pas doen als u officieel bent ingeschreven bij de gemeente. Nadat u de adreswijziging bij de gemeente heeft doorgeven, duurt het nog een paar werkdagen voordat het nieuwe adres zichtbaar is in het systeem.

 

Woont u nu in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam? En verhuist u naar een van de andere gemeente? U moet een nieuwe aanvraag doen. Vraag hier opnieuw een bijstandsuitkering aan.

Als u geld moet terug betalen, dan heeft u daar een brief over ontvangen. In deze brief staat het bedrag, de reden en de datum voor wanneer u moet betalen.

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen. U (en uw partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2020. U moet bij de belastingaangifte over 2020 de gegevens van uw jaaropgave opgeven.

Doet u uw  digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch al in het aangifteformulier. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Controleer ze goed.

Kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen in Maassluis kunt u aanvragen via de website van de gemeente

Neem dan contact op met onze jongerenconsulenten. Je kan bellen naar 010 246 55 55 en vragen naar Sven de Bruijn of Rhodé Nobel.

De aanmeldfase duurt max. vier weken

 1. Aanmelden hulp bij schulden; via telefoon of deze website.
 2. Informatievideo bekijken; u ontvangt deze in een e-mail.
 3. Aanvraagformulier invullen; deze ontvangt u via de post.
 4. Kennismakingsgesprek; gesprek over welke hulp u nodig heeft.

De onderzoeksfase duurt max. acht weken

 1. Goed-op-weg-map invullen; papier opzoeken en schuldenlijst invullen.
 2. Tweede gesprek; Goed-op-weg-map meenemen met alle papieren en aanvraagformulier.

De schuldregelingsfase duurt min. drie jaar

 1. Gesprek - Plan van Aanpak; bespreken welke hulp er is gekozen en stappenplan doorlopen.
 2. Inkomsten en uitgaven verder in evenwicht brengen; met medewerker Stroomopwaarts.
 3. Start met schuldregeling; maandelijks een bedrag overmaken.
 4. Betaalafspraken met schuldeisers maken; door medewerker Stroomopwaarts.
 5. Schuldeisers gaan akkoord.
 6. Regelmatig trajectoverleg; met medewerker Stroomopwaarts.
Een schematische weergave van de weg naar schuldregeling

Wijkteam ( VraagRaak)

Als u hulp zoekt, informatie of advies wilt of vragen heeft over zorg, welzijn, opvoeden, inkomen of schulden. Dan kan het wijkteam u op weg helpen.
Telefoon: 010 593 15 00
E-mail: vraagraak@maassluis.nl
Website: www.vraagraakmaassluis.nl

Humanitas Thuisadministratie & Stichting BOOM

Helpen u met:

 • een overzicht maken van uw inkomsten, uitgaven en uw schulden;
 • kopieën van de juiste papieren verzamelen;
 • de controle en inlevering van de complete map bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts.
Gegevens Humanitas Thuisadministratie 

Telefoon: 06 200 03 052 Leo van Buuren
06 225 57 202 Wim Goedendorp
E-mail: ta.maassluis@humanitas.nl
Website: https://www.humanitas.nl/programmas/thuisadministratie

Gegevens Stichting BOOM Maassluis (Budget Op Orde Maken)

Telefoon: 06 406 086 09 Coördinator Piet Bouterse
E-mail: info@stichtingboommaassluis.nl
Website: www.stichtingboommaassluis.nl

Formulierenbrigade van Stroomopwaarts

De Formulierenbrigade helpt u bij het aanvragen en invullen van formulieren, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kwijtschelding gemeentelijke heffingen.
 

Als lid van het klantenpanel laat u uw stem horen!  Met uw mening helpt u ons de dienstverlening te verbeteren. Wij sturen u maximaal vier keer per jaar een digitale vragenlijst.

Heeft u onvoldoende inkomen om van te leven? Dan zijn er een aantal hulpmiddelen om u te helpen.

 1. Bijstandsuitkering

Kunt u geen WW of andere uitkering aanvragen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

 

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven;
 • geen betaalde baan kunt vinden;
 • u geen recht heeft op een andere uitkering.

Lees meer over een bijstandsuitkering.

 

 1. Extra inkomen bij tekort

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft Stroomopwaarts ‘extra’s bij een laag inkomen’. Dat kan een extra zijn via Stroomopwaarts en de gemeentelijke ontheffingen en landelijke regelingen. Dit kan een geldvergoeding zijn of u hoeft bepaalde kosten niet te betalen. Bijvoorbeeld gemeentelijke afvalstoffenheffing. Hierdoor kunt u aan het eind van de maand net een beetje extra geld overhouden. Of hulp krijgen bij onverwachte kosten. Er zijn ook landelijke regelingen. Lees meer over extra inkomen bij tekort.

 

 1. TONK

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een nieuwe financiële regeling van de Rijksoverheid. Deze regeling is voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Deze regeling is een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten. Lees meer over TONK.

 

Ja, uitkering worden volgens planning uitbetaald.

Ja, dan kan op afspraak. Bel voor een afspraak naar 010 246 55 55. Onze locaties zijn aangepast om u en onze medewerkers zoveel als mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.  

Wij willen u graag helpen bij het wennen aan uw nieuwe situatie. Als u al langer geen werk hebt gehad of uw thuissituatie maakt het lastig om van huis te zijn, dan is het fijn als u daar nog wat extra ondersteuning bij kunt krijgen.

Een jobcoach kan u nog wat langer begeleiden. Bel met Stroomopwaarts en vraag ondersteuning. Telefoonnummer 010 246 55 55.

 • Met een machtigingsformulier geeft u uw werkgever toestemming om uw salaris naar een  rekening bij Stroomopwaarts over te maken
 • Uw salaris en aanvullende uitkering ontvangt u op de betaaldata van de bijstandsuitkering na 17.00 uur
 • Stroomopwaarts ontvangt uw loonstrook of salarisspecificatie via u of direct van uw werkgever
 • Eventuele extra vergoedingen van uw werkgever, zoals voor reiskosten, betaalt Stroomopwaarts apart aan u uit
 • U ontvangt maandelijks een specificatie van Stroomopwaarts

De vrijlating gaat automatisch in vanaf de 1ste van maand waarin u gaat werken.

 

 

Als u een uitkering heeft en u gaat werken, dan geeft u dat, binnen 14 dagen aan Stroomopwaarts door. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier gebruiken. Stuurt u als bewijsstuk een kopie van uw arbeidsovereenkomst mee.

Het sociaal wijkteam is onderdeel van VraagRaak.

 

Telefoon: (010) 593 1500

E-mail: vraagraak@maassluis.nl

Website: www.vraagraakmaassluis.nl

Als u een bijstandsuitkering of een aflopende WW uitkering heeft en u wilt voor u zelf beginnen, bespreek dat dan met uw consulent van Stroomopwaarts.
Als u aan de voorwaarden voldoet dan kan u worden doorverwezen naar het Regionaal Bureau zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam.  

Kijk voor meer informatie op de website van het RBZ . U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 010, vraag naar Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen. 

Kunt u door een ziekte of handicap alleen met hulp werken? Of kunt u helemaal niet werken bij een werkgever? Dan valt u onder de Participatiewet. Wij gaan op zoek naar werk dat bij u past.

 

Indicatie via het UWV

Allereerst is het belangrijk dat u een beoordeling arbeidsvermogen laat doen door het UWV. Het UWV bekijkt of u Wajong, een Indicatie banenafspraak of een positief advies indicatie beschut werk krijgt.

Positief advies

- Heeft u een positief advies voor beschut werk? Dan stuurt het UWV het advies aan ons door.  

- Heeft u een positief advies voor de Banenafspraak? Dan stuurt u het advies van het UWV aan ons toe. 

Wij nemen contact met u op voor een kennismakingsgesprek. We kijken naar uw indicatie en wat voor werk daarbij past. Dit kan beschut werk zijn, een Werkleertraject of hulp bij het solliciteren en vinden van een passende baan. 

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u: 

 • 18 jaar of ouder bent;
 • niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven;
 • geen betaalde baan kunt vinden;
 • u geen recht heeft op een andere uitkering;
 • u niet in detentie zit of in het buitenland woont. 

Controleer eerst bij het UWV of u recht heeft op een ww-uitkering (of andere uitkering).

Bent u getrouwd of woont u samen met een partner, dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan.

Als u uitkering ontvangt waar u geen recht op heeft, dan noemen wij dat fraude. Iedereen die ten onrechte een uitkering of teveel uitkering ontvangt moet dat geld terug betalen plus een boete. 

Let op!
Geeft u een wijziging te laat aan ons door, dan zien wij dat als fraude. U kan dan teveel uitkering krijgen. Heel naar als u daardoor een boete opgelegd krijgt. 

 

Budgetadvies is een kort adviestraject. We geven u advies hoe u met uw schulden omgaat en hoe u nieuwe schulden voorkomt. Hierdoor kunt u snel weer zelf uw geldzaken regelen.

We kijken bijvoorbeeld naar:

 • Wat de oorzaak van uw schulden is,
 • Hoe u nieuwe schulden voorkomt,
 • Hoe u met schuldeisers omgaat.

Budgetadvies kost u niets. Er zijn wel voorwaarden waar u zich aan moet houden.

Via de website van de stichting Leergeld Schiedam kunt u  voor uw kind(eren) het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets;
 • computer of laptop; (voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

Problematische schulden zijn openstaande rekeningen die u niet zelf en binnen 36 maanden kunt afbetalen. Uw inkomsten zijn te laag om de vaste lasten én de openstaande rekeningen te betalen. 

Kinderen moeten mee kunnen op schoolreis, kunnen sporten of muziekles volgen. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. Gezinnen met een laag inkomen hebben daar niet altijd geld voor. Daarom biedt Stichting Leergeld voor deze gezinnen verschillende regelingen. Ook kan Stichting Leergeld vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft.

Wat kan ik aanvragen?

Via de website van de stichting Leergeld kunt u voor uw kind(eren) het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets; (u betaalt € 10,- mee)
 • computer of laptop; ( voor een laptop betaalt u €50,- mee)

Voor wie is dit? 

Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met laag inkomen.

Ga naar de website van Stichting Leergeld

In de cursus ‘omgaan met geld’ leert u in een aantal bijeenkomsten alles over geldzaken en administratie.

U leert:

 • zelfstandig uw financiën te regelen;
 • bij problemen op tijd hulp in te schakelen;
 • hoe u een financieel overzicht kunt maken;
 • hoe u een kasboekje bijhoudt.

Daarnaast krijgt u advies over:

 • hoe u geld kunt overhouden met slimme bespaartips;
 • hoe u uw administratie op orde houdt;
 • hoe u het beste om kunt gaan met verleidingen;
 • hoe u uw kinderen het beste met geld om kunt laten gaan

Op jaarbasis plannen we ongeveer zes cursussen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Op dit moment geven wij de cursus digitaal. In een groep kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Voor mensen die overdag niet kunnen vanwege werk bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een avondcursus. Deelname aan de cursus is gratis.

Wilt u zich aanmelden of meer informatie ontvangen? Stuur een mail naar schuldhulpverlening@stroomopwaarts.nl  met uw naam, adres en telefoonnummer dan nemen we contact met u op. U kunt ook bellen naar telefoonnummer (010) 246 55 55.

De voorwaarden zijn:

 • U bent inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 27 jaar oud. (voor kinderen tot 18 jaar is er het  Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Het huishoudinkomen is onder de 120% van de bijstandsnorm
  - Alleenstaand: € 1.174,68 (netto)
  - Gehuwde/samenwonende: € 1.678,12 (netto)

 

 

Een sociale lening is een klein krediet tegen een lager rentetarief voor mensen die daarvoor nergens anders terecht kunnen. Via Stroomopwaarts is het mogelijk om een sociale lening aan te vragen bij de Kredietbank Rotterdam. Let op! Geld lenen kost geld.

Bel naar Schuldhulpverlening van Stroomopwaarts via telefoonnummer 010 - 246 55 55 of stuur een e-mail naar shv@stroomopwaarts.nl. Onze medewerkers kijken dan samen met u welke ondersteuning u kunt gebruiken.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die:

 • u nog niet gemaakt heeft;
 • noodzakelijk zijn en die zijn ontstaan door een bijzondere situatie. Dit kan bij iedereen anders zijn. Daarom bekijkt Stroomopwaarts  uw persoonlijke omstandigheden;
 • niet op een andere manier (bijvoorbeeld via verzekering) vergoed kunnen worden.

Tip: informeer eerst wat de kosten zijn die u gaat maken en vraag dan de bijzondere bijstand aan. Als u de kosten zelf al heeft betaald dan kan u er geen bijzondere bijstand meer voor aanvragen. 

Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt gelden er voor u een aantal verplichtingen. Wanneer u zich hier niet aan houdt kunnen we uw bijstandsuitkering verlagen, beëindigen of u een boete opleggen. 

Wat verwachten we van u? 
 • U werkt actief mee. U komt afspraken met Stroomopwaarts na en verschijnt op tijd op afspraken;
 • U doet er alles aan om uit de uitkering te komen. Bijvoorbeeld door aangeboden werk te accepteren en actief naar werk te zoeken. Dit noemen we de arbeidsverplichting;
 • Bij ieder bezoek aan Stroomopwaarts neemt u een geldig paspoort of identiteitsbewijs mee;
 • U meldt wijzigingen in uw persoonlijke of financiële situatie binnen twee weken aan Stroomopwaarts. U gebruikt hiervoor het wijzigingsformulier. Dit noemen we de inlichtingenplicht;
 • Wanneer u naar het buitenland gaat, meldt u dat minimaal drie weken van tevoren bij Stroomopwaarts. Lees hierover meer op de pagina vakantie.

Stroomopwaarts is er voor u op uw weg naar werk. Wij gaan op zoek naar uw eigen kracht en bieden begeleiding, training, opleiding en als dat nodig is een tijdelijk inkomen. Dit betekent dat u recht heeft op:

 • Begeleiding bij het zoeken naar werk;
 • Het aanbieden van een training of werkervaringsplaats om uw kans op een baan te vergroten;
 • Tijdelijke inkomensondersteuning;
 • Advies en ondersteuning bij geldzorgen en schulden;
 • Ondersteuning bij lichamelijke of geestelijke beperkingen;
 • Goede voorlichting over uw uitkering en een zorgvuldige afhandeling. 

We stimuleren u om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan, omdat wij ervan overtuigd zijn dat werk de beste zorg is!

Startpunt GO is er voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die niet op school zitten en geen baan hebben. 

Jongeren die wonen in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam kunnen bij Startpunt GO terecht met vragen en voor advies over leren en werken. 

Iedere verandering die gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw uitkering, geeft u door aan Stroomopwaarts. Enkele voorbeelden zijn: 

Uw financiële situatie verandert

 • U heeft een betaalde baan gevonden of u gaat studeren,
 • U gaat meer of minder verdienen,
 • U ontvangt een andere uitkering, of juist niet meer, of de hoogte daarvan is gewijzigd (denk aan studiefinanciering, WTOS, WW, Wajong, WIA en Kindgebonden budget)
 • U heeft meer geld door heffingskortingen of teruggaven van de Belastingdienst, alimentatie, een erfenis of een geldprijs, stortingen of bijschrijvingen op uw rekening door familie of bekenden

Uw gezinssituatie verandert

 • U gaat trouwen, samenwonen, scheiden of u verwacht een kind
 • Iemand komt bij u komen wonen, heeft de woning verlaten, een kind of partner wordt 21 jaar, of iemand anders gaat (een deel van) uw woonlasten betalen
 • Uw partner, kind of iemand anders van 21 jaar of ouder die bij u woont gaat studeren of stopt met studeren

Ja, u hoeft niet altijd thuis te blijven. Voor de bijstandsuitkering is er wel verschil of u naar het buitenland gaat of dat u in Nederland blijft.

Vanwege corona zijn er ook anderen zaken die belangrijk voor u zijn. Leest u vooral de ook de overig vragen over vakantie.

Op ons Werkplein kunt u terecht voor hulp bij het solliciteren en/of zoeken naar de juiste vacatures. 

U maakt er gratis gebruik van de computers met internetverbinding en zoekt er in alle rust naar vacatures. Ook kunt u ter plekke uw cv en sollicitatiebrief opstellen. Heeft u daarbij hulp nodig? Onze medewerkers helpen u verder.

 

Wij geven ook trainingen over solliciteren. Als u klant bent bij Stroomopwaarts, kunt u dit aanvragen bij uw werkconsulent.

Stroomopwaarts betaalt de uitkeringen in 2021 op de laatste donderdag van de maand. Dat doen we in de drie gemeenten op hetzelfde moment.  Wij streven ernaar om uw uitkering op de volgende data uit te betalen.  Heeft  u geen wisselende inkomsten dan staat uw uitkering na 17.00 uur op uw rekening.

 • 28 januari 2021
 • 25 februari 2021
 • 25 maart 2021
 • 29 april 2021
 • 27 mei 2021
 • 24 juni 2021
 • 29 juli 2021
 • 26 augustus 2021
 • 30 september 2021
 • 28 oktober 2021
 • 25 november 2021
 • woensdag 22 december 2021

 

Heeft u wisselende inkomsten doordat u parttime werkt?  

Wanneer u parttime werkt en wisselende inkomsten (een aanvullende uitkering) heeft, moet u eerst het bewijs van uw inkomsten maandelijks uploaden via onze website. Maximaal vijf werkdagen nadat wij uw bewijs van inkomen ontvangen hebben, ontvangt u uw aanvullende uitkering. De uitbetaaldatum kan dan anders zijn dan datums hierboven.

Lukt uploaden via de website niet? Dan kunt u uw bewijs opsturen of inleveren bij de balie van Stroomopwaarts. Het postadres is:

Stroomopwaarts
Postbus 205
3140 AE Maassluis

 • bedrag per maand vanaf 1 juli 2021
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op

 

hoogte bijstandsuitkering 18, 19 of 20 jaar
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande  € 225,98 € 13,31 € 266,29
alleenstaande ouder € 225,98 € 13,31 € 262,29
gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen € 505,95 € 26,63 € 532,58
gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar, met ten lastend komende kinderen € 798,74 € 42,04 € 840,78
gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar en de andere partner 21 jaar of ouder, hebben, zonder kinderen € 984,95 € 51,84 € 1.036,79
gehuwd, 1 partner 18, 19 of 20 jaar, andere partner 21 jaar en ouder is, met kinderen € 1.277,74 € 67,25 € 1.344,99

U  kunt een klacht indienen via het digitaal klachtenformulier of per post. Deze stuur u naar:

Stroomopwaarts
T.a..v.  Klachten
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Of u levert de klacht in bij een balie van de Formulierenbrigade of de receptie van de volgende locaties:

Maassluis, Koningshoek 93.050
Vlaardingen, Westnieuwland 6
Schiedam, Broersvest 110

U kunt gebruik maken van het bezwaarformulier(PDF) of zelf een bezwaar schrijven.

Schrijft u zelf een bezwaar? In het bezwaarschrift zet u:

 • Uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Datum van uw bezwaarschrift
 • Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit van Stroomopwaarts
 • Uw handtekening

 

Opsturen

Stuur binnen zes weken uw bezwaarschrift en een kopie van het besluit naar:

College van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente
p/a Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE  Maassluis

Inleveren

Of u levert het bezwaarschrift  in bij een balie van de Formulierenbrigade of de receptie van de volgende locaties:

Maassluis, Koningshoek 93.050
Vlaardingen, Westnieuwland 6
Schiedam, Broersvest 110

Wanneer u nog niet in staat bent om een eigen inkomen te verdienen, kan vrijwilligerswerk een opstap zijn naar betaald werk. U bespreekt de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen eerst samen met uw werkconsulent.
Bent u al vrijwilliger en ontvangt u een uitkering van Stroomopwaarts? Geef dit zo snel mogelijk aan uw werkconsulent door. Betaald werk of een Werkleertraject gaan altijd voor vrijwilligerswerk. 

Bent u  een jongere tussen de 18 en 27 jaar en heeft u geen werk en volgt u geen opleiding? Dan gelden er speciale regels als u een bijstandsuitkering wilt aanvragen.  Meer informatie vindt u op de pagina Bijstandsuitkering onder de 27 jaar.

 

Nee. U hoeft niet te betalen voor onze hulp. 

Ik heb een uitkering bij Stroomopwaarts

Als u een uitkering heeft dan mag Stroomopwaarts 5% van uw uitkering gebruiken om uw schuld(en) af te lossen. Dat heet een verrekening.

Ik heb geen uitkering bij Stroomopwaarts

Heeft u geen uitkering (meer) bij Stroomopwaarts en kunt u de schuld niet in één keer terugbetalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Bel met ons Klant Contact Centrum. Het telefoonnummer is 010 246 55 55.

We bekijken dan samen met u hoeveel u per maand kunt terugbetalen (betalingsregeling). Heeft u al een betalingsregeling en verandert er iets in uw situatie, vraag ons dan om een nieuw bedrag per maand uit te rekenen.

In deze jaaropgave staat:

 • het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering Tozo
 • het bedrag van de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet dat we hebben afgedragen
 • ja/nee of het bedrag van de loonheffingskorting is toegepast (Bpt staat voor Bijstandspercentagetarief)

De informatie uit de jaaropgave geeft Stroomopwaarts door aan de Belastingdienst. U ontvangt deze jaaropgave eenmalig op papier. Bewaar het goed.

Inwoners van Vlaardingen ontvangen het aanslagbiljet niet van de gemeente, maar van de Regionale Belasting Groep (RBG). U krijgt een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelasting staan.

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunt u aanvragen via de website van de RBG.

Wijkteam

Als hulp zoekt, informatie of advies wilt of vragen heeft over zorg, welzijn, opvoeden, inkomen of schulden. Dan kan het wijkteam u op weg helpen.
Telefoon: 010 473 10 33
E-mail: info@wijkteamsvlaardingen.nl
Website: www.wijkteamsvlaardingen.nl

Humanitas Thuisadministratie

Helpt u met:

 • een overzicht maken van uw inkomsten, uitgaven en uw schulden;
 • kopieën van de juiste papieren verzamelen;
 • de controle en inlevering van de complete map bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts.

Telefoon: 06 351 177 66
E-mail: ta.vlaardingen@humanitas.nl
Website: https://www.humanitas.nl/programmas/thuisadministratie

 

Schuldhulpmaatje

Bij SchuldHulpmaatje Vlaardingen werken vrijwilligers die inwoners helpen met financiële problemen. Dit noemen ze een SchuldHulpMaatje. Een SchuldHulpMaatje komt bij u thuis en helpt u op weg naar een schuldvrij leven. Een SchuldHulpmaatje kan:

 • helpen bij de administratie en deze op orde krijgen en bij te houden;
 • leren uitgaven te plannen;
 • leren uitgaven en inkomsten met elkaar in balans te brengen;
 • tips te geven hoe u geld kunt besparen;
 • met u meegaan naar een officiële instantie, bijvoorbeeld de gemeente;
 • brieven die u niet snapt uit te leggen;
 • helpen bij het schrijven van bezwaarschriften;
 • eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties;
 • helpen uitzoeken of u recht heeft op subsidies en toeslagen.

Telefoon: 010 434 68 55
E-mail: shm.vld@hotmail.com
Website: www.schuldhulpmaatjevlaardingen.nl

 

Formulierenbrigade van Stroomopwaarts

De Formulierenbrigade helpt u bij het aanvragen en invullen van
formulieren, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kwijtschelding gemeentelijke heffingen.
Telefoon: 010 246 55 55

Aanmelden voor het klantenpanel kan eenvoudig. Stuur een mail naar geefjemening@stroomopwaarts.nl.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam kan u adviseren, coachen en mogelijk helpen met het maken van  een doorstart.

Voor een financiële ondersteuning kunt u bij het RBZ een bijstandsuitkering  voor zelfstandigen (het Bbz) aanvragen.

De aanvraag van deze uitkering  is tot eind  2021 op deze 3 onderdelen vereenvoudigd:  

 1. Er wordt niet naar uw vermogen gekeken;
 2. U kunt de Bbz-uitkering  met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden  aanvragen;
 3. Er wordt gekeken naar uw maandelijkse inkomen om de hoogte van de Bbz-uitkering te berekenen. (Normaal is dat per boekjaar). 

Misschien heeft u uw keuze al gemaakt en stopt u per 1 oktober 2021 met uw onderneming. Als uw inkomen lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen, op grond van de Participatiewet.

 

Ja, dat kan. U kunt ons bellen om een afspraak te maken. U komt dan vervolgens langs om de map in te leveren. Wij controleren binnen vier werkdagen de map en nemen contact met u op als er nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn.

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een nieuwe financiële regeling van de Rijksoverheid. Deze regeling is voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Deze regeling is een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten. Lees meer over TONK.

Door het werken kan er wat veranderen. Daarom is het belangrijk dat u ook aan de belastingdienst doorgeeft dat uw inkomsten zijn veranderd. Dat kunt u doen via www.belastingdienst.nl/toeslagen. U vindt hier ook meer informatie over de verschillende toeslagen.  

Als u meer gaat verdienen dan uw uitkering, dan stopt de uitkering vanaf uw eerste werkdag. We kijken of u nog recht heeft op een aantal dagen uitkering en we berekenen uw vakantiegeld. Dat betalen we  aan u uit.

Als u nog een openstaande rekening of schuld heeft bij Stroomopwaarts, dan verrekenen we dit met het bedrag dat u van ons krijgt. 

 • U ontvangt al uw inkomen op één moment in de maand
 • Maandelijks ontvangt u hetzelfde bedrag
 • U kunt uw vaste lasten zoals de huur, gas, licht en waterrekening op een vast moment in de maand betalen

Als uw inkomen uit werk lager is dan uw bijstandsnorm en u bent 27 jaar of ouder, dan mag u, voor een periode van 6 maanden, 25% van uw inkomsten uit werk houden. 

Deze 6 maanden hoeven niet aansluitend te zijn.

Voorbeeld:  als u in een maand netto € 100,- verdient met werken, mag u € 25,- houden. U levert maandelijks uw salarisstrook in en Stroomopwaarts berekent de vrijlating.

Deze vrijlating kan niet meer zijn dan: 

 • € 215,-      netto per maand op een bijstandsuitkering
 • € 341,98  bruto per maand bij een IOAW IOAZ uitkering

 

 

De wijkteams bereikbaar via:

 

Telefoon: (010) 4731033 (doordeweeks van 9:00 tot 17:00 uur)

E-mail: info@wijkteamsvlaardingen.nl

Website: www.wijkteamsvlaardingen.nl

Het Werkplein is in het pand aan de George Stephensonweg 43 in Vlaardingen. Plan uw reis met www.9292.nl of via een routeplanner.

Bent u jonger dan 27 jaar dan vraagt u de uitkering in twee stappen aan. 

Heeft u een arbeidsbeperking waarmee u niet bij een 'gewone' ondernemer aan de slag kunt? Dan kunt u in aanmerking komen voor beschut werk. Dit is een veilige omgeving in ons Werkleerbedrijf, waar u aan het werk kunt. Het pand en de werkplek zijn of worden voor u aangepast. Als het nodig is, dan regelen wij het vervoer van en naar het werk.

De consulent bepaalt welk traject bij u past. Dat kan één van de onderstaande diensten zijn:

 • Cursus 'omgaan met geld'
 • Budgetadvies
 • Budgetcoaching 
 • Schuldregeling

Uw traject kan ook meerdere van bovenstaande diensten zijn. 

Bij budgetcoaching krijgt u voor een lange periode een coach. We maken u bewust van geld, kijken naar uw uitgaven en naar uw bestedingsgedrag. Bij budgetadvies krijgt u in een korte periode adviezen om uw schulden zelf op te lossen. Bij budgetcoaching wordt u tijdens een langere periode geholpen. We kijken naar:

 • Uw inkomen. Is dit hoog genoeg voor uw vaste lasten? 
 • Hoe geeft u uw geld uit en aan wat? Zijn er bijvoorbeeld dingen die u moet veranderen?
 • Kunt u besparen op uw vaste lasten?

Het traject duurt maximaal een jaar en u heeft 12 contacturen per jaar. 

Budgetcoaching kost u niets. Er zijn wel voorwaarden waar u zich aan moet houden.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • Het is voor kinderen van 4 tot 18 jaar;
 • U hebt een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm; 
 • Voor één kind kan óf een sportaanvraag, óf een cultuuraanvraag worden gedaan, dus niet allebei;
 • Betaling van contributie en of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging of winkel. Er wordt geen geld aan ouders/verzorgers verstrekt;
 • Bijdrage vanuit Jeugdfonds Sport & Cultuur moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.

Aanvragen altijd via een tussenpersoon

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon (intermediair), bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De lijst met de tussenpersonen vindt u op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland

Als u fraude pleegt dan heeft dat gevolgen. Heeft u teveel uitkering ontvangen dan betaalt u het geld altijd aan ons terug. Vaak krijgt u daarnaast ook nog een boete. 

Met het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur  kunt u lid worden van een sportvereniging of culturele instelling. Zo maken we sport of een andere creatieve activiteit als schilderen, theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.

 • De vergoeding is een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor sport of voor cultuur
 • Deze vergoeding of de contributie wordt rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder betaald
 •  Een aanvraag is één jaar geldig. Na 12 maanden kunt u opnieuw een aanvraag doen

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft een inkomen uit werk of een uitkering (geen studiefinanciering);
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm;
 • De rente is op dit moment 3% op jaarbasis;
 • De lening moet u binnen maximaal 36 maanden terugbetaald hebben.

U komt niet in aanmerking als: 

 • U in het bezit bent van een auto die niet noodzakelijk is (u heeft hiervoor geen medische verklaring of u heeft deze niet nodig voor het werk);
 • U heeft eerder een krediet gekregen van de Kredietbank en de restschuld hierop is hoger dan € 100,00;
 • U een eventuele echtscheiding (nog) niet wettig geregeld heeft;
 • U problematische schulden heeft (het totaal van de schulden is hoger dan het bedrag dat men maximaal kan lenen);
 • U een lopend traject bij Schuldhulpverlening heeft;
 • U andere financiële verplichtingen heeft (zoals de aflossing van andere leningen). Let op: Het is wel mogelijk dat er een kleine schuld wordt overgesloten.

Als u één of meer verplichtingen niet nakomt dan leggen wij een sanctie op. Een sanctie is een tijdelijke verlaging van uw uitkering. In het algemeen verlagen we één maand uw uitkering. Is er sprake van een zeer ernstige situatie? Dan kan de verlaging van uw uitkering maximaal 3 maanden duren.

Er zijn meerdere organisaties die u kunnen helpen. Bekijk de pagina hulporganisaties thuisadministratie

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts,  dan geeft u alleen aan voor welke kosten u de bijzondere bijstand aanvraagt. 

Voor het aanvragen maakt u gebruik van het aanvraagformulier bijzondere bijstand uitkeringsgerechtigden. 

Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand ontvangt en hoe hoog de eenmalige uitkering is.

Met de Collectieve aanvullende verzekering (CAV) breidt u uw zorgverzekering uit met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld een bril, eigen bijdragen Wmo en de tandarts.

De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt voor een deel de premie voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met een laag inkomen. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2021

Leefvorm maximaal maandinkomen
zonder vakantiegeld
maximaal maandinkomen
met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.229,73 € 1.294,44
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.229,73  € 1.294,44
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.756,74 € 1.849,20
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.367,98 € 1.439,98
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.844,87 € 1.952,50

 

 

Zolang u een traject volgt kunt u niet met vakantie. Als u een traject of opleiding volgt, vergroot u de kans op een baan. Dan is het zonde om het traject tijdelijk stop te zetten.

Bent u tussen de 18 en 27 jaar en heeft u geen werk en volgt u geen opleiding? Dan kunt u zich bij Startpunt GO van Stroomopwaarts melden door digitaal een bijstandsuikering aan te vragen. 

Zodra u deze melding heeft gedaan, start voor u een zoekperiode van vier weken. In deze vier weken gaat u zelf actief op zoek naar een opleiding of werk.

Startpunt GO nodigt u binnen een week na uw melding, uit voor een gesprek.  In dit gesprek krijgt u informatie over de zoekperiode, werken,  een opleiding volgen en de bijstandsuitkering. Startpunt GO maakt afspraken met u en geeft u tips wat u kunt doen in de zoekperiode. 

Als het na vier weken zoekperiode nog niet gelukt is om werk te vinden dan kunt u de bijstandsaanvraag digitaal heropenen en definitief maken. 

 

U geeft wijzigingen in uw financiële of persoonlijke situatie binnen 2 weken door. Gebruik hier voor het wijzigingsformulier. U print het formulier en vult het in.  Het formulier en de bewijsstukken kunt u per post opsturen naar het postadres: 

Postadres

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Of afgeven bij een bezoekadres van Stroomopwaarts in uw gemeente. 

Het RBZ biedt u ondersteuning met de aanvraag van leningen, aanvullende uitkeringen en bijzondere bijstand. Maar ook met:

 • een starterstraject, waarin u wordt begeleid en voorbereid op het zelfstandig ondernemerschap;
 • een tijdelijke aanvullende Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) voor uw levensonderhoud;
 • advies over hoe u aan een startkapitaal kunt komen, bijvoorbeeld door een rentedragende lening;
 • advies over microfinanciering. Dit is een lening voor starters en doorstarters die geen financiering bij een bank kunnen krijgen.

Kijk voor meer informatie op de website van het RBZ . U kunt ook bellen met telefoonnummer 14 010, vraag naar Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen. 

 

Zolang de uitkering nog niet is toegekend, dan krijgt u vier weken na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering een voorschot. U hoeft dit voorschot niet aan te vragen. Wij maken dit aan u over.

Zit u in geldnood? Kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Geef dit door bij de aanvraag. Wij kijken dan of u eerder een voorschot krijgt.

U krijgt geen voorschot als u Stroomopwaarts,  niet alle gegevens of de gegevens niet op tijd aanlevert. 

Als uw uitkering niet op de verwachte tijd op uw rekening staat, kunt u contact met ons opnemen. U wordt dan op een later tijdstip teruggebeld door uw contactpersoon. 

 • bedrag per maand vanaf 1 juli 2021
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op 
hoogte bijstandsuitkering tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande,en in uw woning wonen geen andere volwassenen € 1.024,76 € 53,93 € 1.078,70
alleenstaande ouder,en in uw woning wonen geen andere volwassenen € 1.024,76 € 53,93 € 1.078,70
gehuwd /samenwonend, en in de woning waarin u woont wonen geen andere volwassenen € 1.463,95 € 77,05 € 1.541,-

Nadat u een bezwaar heeft ingediend:

 • U ontvangt een brief met de bevestiging dat wij bezwaarschrift hebben ontvangen.
 • In de meeste gevallen belt een juridisch medewerker van Stroomopwaarts u hierna op. Bijvoorbeeld om uitleg te geven of om meer informatie op te vragen.
 • Blijft u het na dit telefoongesprek oneens met het besluit en wilt u verder met uw bezwaar, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek of een hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften. U mag naar het gesprek of de hoorzitting iemand meenemen.
 • Na het gesprek of de hoorzitting volgt een besluit over uw bezwaarschrift.

Binnen zes weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van Stroomopwaarts. Wanneer wij meer tijd nodig hebben om de klacht te onderzoeken, krijgt u hierover een schriftelijk bericht.

 

Ik heb een vraag over mijn klacht

Heeft u een klacht ingediend en wilt u informatie over bijvoorbeeld de voortgang van de afhandeling? Dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of per telefoon via 010 246 5555

De Formulierenbrigade kan niet helpen bij het invullen van inkomstenbelasting- en/of T-formulieren van de Belastingdienst.

Wel kunt u terecht als u hulp wilt bij het aanvragen dan de huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Om het recht op een uitkering vast te stellen  hebben we van u documenten nodig over uw inkomen, schulden, vermogen en eventuele bezittingen. 

De meest voorkomende documenten zijn:  

 • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • de laatste loonstrook of  laatste uitkeringsspecificatie
 • alimentatiebeschikking
 • bankafschriften (alle bladen) van de afgelopen 3 maanden van alle betaal- en spaarrekeningen, ook van de betaal- en spaarrekeningen van uw minderjarige kind(eren) 
 • bewijzen van schulden
 • de laatste huurspecificatie en de huurovereenkomst of eigendomsbewijs van uw koopwoning

Woont uw samen met een partner of een broer of zus?
Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan voor beide personen de documenten toevoegen. 

Als u geen computer heeft dan kunt u gebruik maken van de computers op het Open Leerwerkcentrum op onze locatie op het Broersvest 110 in Schiedam. Bekijk de openingstijden op de pagina van het Open Leerwerkcentrum.

Een bijstandsuitkering vraagt u digitaal aan via de website van Stroomopwaarts. Hiervoor heeft u een DigiD code nodig.

Let op: ondernemers kunnen een aanvraag Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) doen via het RBZ Rotterdam (gemeente Rotterdam). RBZ hanteert een aangepaste dienstverlening door het coronavirus

Op internet vindt u verschillende websites met vacatures voor vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld in

Wanneer wij uw aanvraag voor een bijstandsuitkering hebben ontvangen, gaan wij nakijken of u recht heeft op een uitkering. In de tussentijd wordt u uitgenodigd voor een werkgesprek. 

Dit gesprek gaat niet over uw uitkering, maar over werk. Tijdens dit gesprek spreekt u met een werkconsulent. Er wordt gekeken naar:

 • Heeft u een cv? En klopt deze nog?
 • Wat voor werk heeft u in het verleden gedaan?
 • Hoeveel sollicitaties heeft u opgestuurd in de afgelopen periode?

 

Na dit gesprek heeft u gelijk een gesprek met werkstroom en/of start u binnen een week met het assessment. Wat is Werkstroom en het assessment? Dat leest u in de vragen hieronder.

U kunt een afspraak maken met de Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade controleert of u recht heeft op een gratis abonnement. Bel voor een afspraak naar 010 593 15 85. U kunt door COVID-19 alleen langskomen op afspraak.

Heeft u klachten die passen bij een verkoudheid of griep? Zeg dan uw afspraak af of plan een nieuwe afspraak in.

Nee. Ook als u nog geen contact met de Belastingdienst heeft gehad, kunt u naar ons komen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u als u gedupeerd bent in gesprek kunt gaan met de Belastingdienst.

Eenmalige betalingen worden betaald op de dag dat het wordt toegekend. Dat is bijvoorbeeld de  bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag. De bijstandsuitkering wordt betaald op vaste betaaldata.

De uitkering die u ontving was een netto bedrag. Het bedrag dat op de jaaropgave staat, is de bruto-uitkering en dus niet het bedrag dat u op uw rekening ontving.

Het bruto verzamelinkomen is van belang bij de belastingaangifte. Daarom staan de bruto bedragen vermeld op de jaaropgave. De ingehouden belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) heeft Stroomopwaarts  al afgedragen aan de Belastingdienst. Wij zijn wettelijk verplicht deze belastingafdracht te doen, omdat Tozo een uitkering voor levensonderhoud is en daarom niet belastingvrij.

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunt u aanvragen via de website van de RBG.

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job!

 

Vraag een verjaardagsbox aan via de website van Stichting Jarige Job

Wijkteam (wijkondersteuningsteam)

Als hulp zoekt, informatie of advies wilt of vragen heeft over zorg, welzijn, opvoeden, inkomen of schulden. Dan kan het wijkteam u op weg helpen.
Telefoon: 010 754 15 15
E-mail: info@wotschiedam.nl
Website: www.wotschiedam.nl

Humanitas Thuisadministratie

Helpen u met:

 • een overzicht maken van uw inkomsten, uitgaven en uw schulden;
 • kopieën van de juiste papieren verzamelen;
 • de controle en inlevering van de complete map bij de Formulierenbrigade

Telefoon: 06 351 177 66
E-mail: ta.schiedam@humanitas.nl
Website: https://www.humanitas.nl/programmas/thuisadministratie

Formulierenbrigade van Stroomopwaarts

De Formulierenbrigade helpt u bij het aanvragen en invullen van
formulieren, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kwijtschelding gemeentelijke heffingen.
Telefoon: 010 246 55 55

Tweede enquête november 2019

De vragen in de tweede enquête gaan over “trajecten en trainingen die Stroomopwaarts geeft en de bereikbaarheid via het telefonisch spreekuur”. De enquête is ingevuld door 256 klanten.

Trajecten en trainingen

De trajecten en trainingen van het Werkleerbedrijf dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, zoals nieuwe werkgeversvaardigheden, meer zelfvertrouwen en contact met mensen. Hierdoor is de kans op het vinden van werk groter.  Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • het inlevingsvermogen en het gedrag van medewerkers
 • duidelijke uitleg en informatie aan het begin van een traject
 •  meer vacatures die aansluiten bij de kandidaat.

Telefonisch spreekuur

De klanten die gebruik maken van het telefonisch spreekuur zijn over het algemeen tevreden. De bereikbaarheid en de afhandeling van de terugbelverzoeken blijven een aandachtspunt.

Wat heeft Stroomopwaarts met de resultaten gedaan?
 • Het inlevingsvermogen en het gedrag van medewerkers en duidelijke uitleg en informatie:
  Wij zijn bezig met de  processen door te lichten en deze meer op de klant af te stemmen. Een van de belangrijkste onderwerpen hierin is het contact met de klant. Medewerkers hebben de training “de klantreis en mijn aandeel in het geheel” gevolgd. 
 • Meer vacatures die aansluiten bij de kandidaat:
  Stroomopwaarts is en blijft in gesprek met ondernemers. Samen kijken we wat er mogelijk is om  leer- en werkplaatsen te maken naast de reguliere banen. Het benaderen van nieuwe  ondernemers die  baankansen bieden  blijft een speerpunt voor Stroomopwaarts.      
 • Bereikbaarheid en afhandeling terugbelverzoeken:
  Intern zijn wij  bezig met het proces over onze bereikbaarheid door te lichten.  Het doel is om onze bereikbaarheid te verbeteren en  meer op de klant af te stemmen.

Wanneer het gaat om documenten die met spoed moeten worden ingeleverd, dan kunt u daarvoor een afspraak met ons maken via 010 246 55 55.

Ja, de afspraak gaat door. Als er iets verandert, dan wordt u hierover gebeld of u krijgt een brief. Wij hebben onze spreekkamers en andere zitplekken aangepast om de gezondheid van inwoners en onze medewerkers maximaal te beschermen.

Heeft u ziekteverschijnselen? Zeg de afspraak dan af via 010 246 55 55.

Na de vrijlating (25 % van uw inkomsten voor een periode van 6 maanden) volgt er voor u nog een extra regeling voor een periode van 30 maanden. De vrijlating is 12,5 % van uw inkomsten met een maximum van:  

 • € 134,35  netto per maand op een bijstandsuitkering
 • € 214,28  bruto per maand bij een IOAW/IOAZ-uitkering

Als u gaat werken dan geeft u dat door via het wijzigingsformulier.

Gaat u voldoende verdienen dan stopt uw uitkering. Gaat u parttime werken en minder verdienen dan de uitkering? Dan vult Stroomopwaarts uw inkomen aan.  We hebben alles wat u weten moet, als u gaat werken voor u op een rijtje gezet.

Het kan dat u nog recht heeft de verschillende regelingen van uw gemeente en het rijk. Deze regelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Dat kan een uitkering maar ook salaris zijn.

Via  “Bereken uw recht” kunt  u snel zien of u nog recht heeft op de aanvullende financiële regelingen voor uzelf of voor uw kinderen.

Komt u er niet uit of heeft u vragen dan kan de formulierenbrigade u hiermee helpen.

Als u minder verdient dan uw uitkering, dan vult Stroomopwaarts uw salaris aan tot de hoogte van uw uitkering. Om te weten met welk bedrag wij uw salaris moeten aanvullen levert u maandelijks eerst uw salarisstrook in. Zodra wij uw salarisstrook ontvangen, berekenen wij met welk bedrag uw salaris aangevuld moet worden. Binnen 5 werkdagen staat het geld dan op uw rekening. 

U kunt het uzelf makkelijker maken door gebruik te maken van Surplus. U ontvangt dan op een vast tijdstip uw salaris en uw uitkering tegelijkertijd. Lees in de volgende vragen wat Surplus is.

U kunt tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met uw inkomensconsulent.

In Schiedam heten de teams WijkOndersteuningTeams (WOT).

 

Telefoon: (010) 7541515

E-mail: info@wotschiedam.nl

Website: www.wotschiedam.nl

Er zijn wijkondersteuningsteams in de wijken Centrum-West, Groenoord, Nieuwland, Noordrand, Oost en Zuid.

Het Open Leerwerkcentrum op het Werkplein is van maandag t/m donderdag geopend van 08.30 uur tot 16.00 uur. En op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Heeft u (financiële) problemen in uw bedrijf of problemen met uw administratie? Of weet u even niet hoe u verder moet met de bedrijfsvoering?

Dan kan het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) u ondersteunen.

De Wajong-uitkering kunt u aanvragen wanneer:

 • u op jonge leeftijd een ziekte of handicapt hebt gekregen, en
 • u na uw 18e jaar geen betaald werk heeft verricht,  en
 • als u denkt dat u in de toekomst ook niet kan werken.

Wajong vraagt u aan bij het UWV.

Kunt u nu of in de toekomst wel werken? Dan krijgt u geen Wajong. Meld u bij ons, wij helpen u bij het zoeken naar een passende baan. 

Team Werkstroom is een samenwerking tussen Stroomopwaarts en Randstad. Samen helpen zij inwoners die klaar zijn om aan het werk te gaan aan een betaalde baan. Het team zoekt actief naar vacatures voor de werkzoekenden. 

Bij Werkstroom wordt u binnen drie maanden begeleidt naar werk. Wanneer de kandidaat werk heeft gevonden, blijft Werkstroom gedurende zes maanden in contact met de kandidaat. Zij kunnen de kandidaat advies geven en vragen beantwoorden. 

Het is belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terechtkomt bij inwoners die hier recht op hebben. Vermoedt u dat iemand zich niet aan de regels houdt, dan kunt u dat bij ons melden. Wij voeren dan een onderzoek uit. We mogen u niet informeren over het resultaat van het onderzoek.  U kunt kiezen of u als melder anoniem wilt blijven. 

 • De persoon waarvan u vermoedt dat hij/zij fraudeert met een uitkering moet wonen in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • Geef bij een melding zoveel mogelijk informatie en concrete feiten. Zoals:
  • adres
  • werktijden
  • type en kenteken auto
  • inkomsten
  • met wie iemand samen woont
Digitaal melden  

Vul het digitale fraudemeldingsformulier in. 

Telefonisch melden

Neem contact met ons op via (010) 246 55 55

Schriftelijk melden

Stuur uw brief naar:
Stroomopwaarts
t.a.v. team Handhaving
Postbus 205
3140 AE Maassluis

 • Een aanvraag wordt gedaan via een digitaal aanmeldingsformulier. Dit doet een intermediair die actief is in uw eigen woonplaats.
 • Kijk op de website www.volwassenenfonds.nl/deelnemers voor intermediairs in uw woonplaats.

 

 

Bent u niet bekend bij stroomopwaarts of zijn uw gegevens zijn ouder dan 1 jaar? Dan vragen we om aan te tonen dat u een laag inkomen heeft en niet teveel vermogen. 

Voor het aanvragen maakt u gebruik van het formulier aanvraag bijzondere bijstand geen klant van Stroomopwaarts. 

Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand ontvangt en hoe hoog de eenmalige uitkering is.

 

Onderstaande bedragen zijn 130% van de bijstandsnorm van 1 juli 2021

 

130% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.332,20 € 1.402,31
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.332,20 € 1.402,31
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.903,14 € 2.003,30
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.481,97 € 1.559,97
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.009,45 € 2.115,20

 

Jongeren die een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering krijgen, vanaf het moment van melden, te maken met een zoekperiode van vier weken.  In deze zoekperiode gaat u zelf actief op zoek naar een opleiding of werk.

Als u nog recht heeft op studiefinanciering, dan is er meestal geen recht op een uitkering. Dan schrijft u zich in voor 4 verschillende opleidingen, die starten bij het volgende instroommoment.  Dit kan februari of september zijn.

Tijdens de zoekperiode solliciteert u wekelijks op tien verschillende vacatures en schrijft u zich in bij minimaal 5 uitzendbureaus.

Als het na vier weken zoekperiode nog niet gelukt is om werk te vinden dan kan u de bijstandsaanvraag digitaal heropenen en definitief maken. 

 

Blijft u in Nederland maar verblijft u wel tijdelijk op een ander adres, dan hoeft u dat niet te melden.

Let op!  Ook als u niet thuis bent blijven alle regels van de Participatiewet voor u gelden. Dat betekent dat:

 • als u een traject of een opleiding volgt, u geen bijeenkomst mag verzuimen;
 • als wij u uitnodigen voor een gesprek, u op het juiste tijdstip aanwezig bent;  
 • als u maandelijks uw inkomen moet doorgeven, u dat blijft doen;
 • u wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk doorgeeft.  

Tip: vraag iemand om u op de hoogte te brengen als u post van Stroomopwaarts ontvangt. 

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, hebben wij de volgende tips voor u:

 

Voorbereiden

 • lees uw sollicitatiebrief en cv nog een keer goed door
 • Bekijk de website van het bedrijf. Schrijf vragen op die u tijdens het gesprek wil vragen. Zo toont u dat u geïnteresseerd bent en dat u zich heeft voorbereid.
 • Neem een pen, schrijfboekje en uw vragen mee
 • Zorg voor de juiste kleding. Kijk ook eens op dressforsuccess.nl
 • Bereid uw reistijd voor. Kijk hoe lang de reistijd is en hoe laat u het beste kunt vertrekken. Houd daarbij rekening met eventuele files of vertragingen in het openbaar vervoer.

 

Het gesprek

 • Wees op tijd
 • Wees enthousiast en beleefd. Ook tegen de receptioniste of andere mensen die u in het bedrijf tegenkomt.
 • Luister aandachtig tijdens het gesprek. Laat mensen uitpraten en zeg het eerlijk als u iets niet begrijpt.
 • Wees altijd eerlijk en doe uzelf niet anders voor dan u bent!
 • Vraag na afloop naar de vervolgprocedure.

 

Succes! 

Bent u pensioengerechtigd?

Dan is de bijstand een aanvulling op uw AOW uitkering. Het totaalbedrag dat u ontvangt aan AOW en bijstandsuitkering ziet u in onderstaande tabel. 

 • Bedrag per maand vanaf 1 juli 2021
 • U bouwt per maand vakantiegeld op

 

hoogte bijstandsuitkering vamaf pensioengerechtigde leeftijd
Leefvorm bedrag zonder vt vakantietoeslag p.m. bedrag met vt
alleenstaande € 1.139,98 € 60,- € 1199,98
alleenstaande ouder € 1.139,98 € 60,- € 1199,98
gehuwd / samenwonend, beide pensioengerechtigd € 1.545,73 € 81,35 € 1627,08
gehuwd / samenwonend  een van u is pensioengerechtigd en de ander tussen de 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.545,73 € 81,35 € 1627,08

Wilt u juridisch advies? Wilt u bijvoorbeeld weten of het zinvol is om bezwaar te maken? Dan kunt u onder meer terecht bij het Juridisch Loket.

Als inwoner van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kunt u gratis gebruikmaken van de ondersteuning van de Formulierenbrigade.

Meld u aan via het digitale aanmeldformulier voor schuldhulpverlening. Kunt u zich niet digitaal aanmelden? Bel op werkdagen naar 010 - 246 55 55 of stuur een e-mail naar shv@stroomopwaarts.nl.

 

Na de aanmelding ontvangt u een e-mail met een informatievideo. Wij nodigen u binnen vier weken uit voor een (telefoon)gesprek.

Als u hulp wilt bij het aanvragen van een uitkering dan kunt u langskomen op het Open Leerwerkcentrum op onze locatie aan het Broersvest 110 in Schiedam. Bekijk de openingstijden op de pagina van het Open Leerwerkcentrum.

Lees ook de vraag "Welke documenten voeg ik toe aan de aanvraag?"

Bij Stroomopwaarts volgt u twee weken een assessment. U werkt mee in de praktijk van het Werkleerbedrijf. We kijken naar:

 • Over welke werkvaardigheden beschikt u al?
 • Heeft u een training of opleiding nodig?
 • Houdt u zich aan werkafspraken
 • Past u zich gemakkelijk aan een werkritme aan?

Dit zijn allemaal vragen waar het assessment een antwoord op geeft.

 

Wat is het doel van het assessment?

Het assessment is bedoeld om met elkaar te beoordelen wat u nodig heeft om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. De medewerker van het assessment adviseert u hierin. Tijdens het assessment kijken we ook naar uw cv. Ons Open Leerwerkcentrum biedt ondersteuning bij het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een cv of het zoeken naar vacatures. Bekijk de locaties en openingstijden van de Open Leerwerkcentra.

Let op!
Deze regeling geldt alleen voor inwoners van Schiedam.

De voorwaarden voor de vrijwilligerspremie van € 250,- per jaar zijn:

 • U woont in Schiedam
 • U bent 27 jaar of ouder
 • U heeft een uitkering van Stroomopwaarts
 • U heeft het afgelopen jaar, minimaal zes maanden achter elkaar minstens acht uur per week vrijwilligerswerk gedaan

Hiervoor heeft u een getekende overeenkomst nodig van een erkende organisatie, zoals een bibliotheek, sportclub of vereniging. Als u bij meerdere organisaties vrijwilligerswerk doet, dan kunt u de uren bij elkaar optellen.

De vrijwilligerspremie heeft geen gevolgen voor uw uitkering.

Aanvragen

Woont u in Schiedam? Dan vraagt u vraagt de vrijwilligerspremie eenvoudig aan met het aanvraagformulier vrijwilligerspremie. Vergeet niet om uw contactpersoon bij de vrijwilligersorganisatie ook te laten tekenen!  

U kunt het ingevulde formulier met bewijsstukken (kopie vrijwilligersovereenkomst) opsturen of afgeven. 


Per post:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis
 

Of inleveren bij de Formulierenbrigade. Bekijk locaties en openingstijden van de Formulierenbrigade.

Neem de volgende bewijsstukken van u en uw eventuele partner mee naar de Formulierenbrigade:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Bewijzen van inkomen van de laatste 3 maanden (loon, inkomsten uit eigen onderneming, uitkering, pensioen of studiefinanciering)

Nee, de gemeente kan geen geld (terug)betalen. De Belastingdienst moet dit zelf doen. Het team kan u daarvoor in contact brengen met een persoonlijk zaakbehandelaar van de Belastingdienst. Ook kan het team u helpen bij schuldhulpverlening, of problemen met uw gezin of werk. Het Meldpunt kan wel helpen de invordering van uw schulden bij de gemeente te stoppen.

Terugbetaald in 2020

Op de jaaropgave 2020 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2020. Wanneer u in 2020 een deel van de uitkering hebt terugbetaald die u in 2020 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de bruto bedragen. Dit bedrag ziet u niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt.

Terugbetaald in 2021

Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering hebt terugbetaald die u in 2020 ontving, ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2020. De terugbetalingen die u in 2021 doet, worden opgenomen op de jaaropgave 2021. Deze jaaropgave ontvangt u in 2022.

Ja, dat kan. Onze Formulierenbrigade helpt u bij het aanvragen van de kwijtschelding. 

Met de Rotterdampas kunt u met uw hele gezin bijvoorbeeld gratis naar de film, het zwembad, de Euromast en krijgt u kortingen bij talloze attractieparken. Voor volwassenen met een laag inkomen kost de Rotterdampas € 5,-. Als u gelijktijdig een pas aanvraagt voor uw kinderen tot 18 jaar, dan is deze voor uw kinderen gratis.

 

Eerste enquête mei 2019

Uit de 495 ingevulde enquêtes blijkt dat de praktische zaken binnen Stroomopwaarts, zoals informatievoorziening, bereikbaarheid, brieven en beschikkingen, over het algemeen goed zijn. Het gemiddelde cijfer van de dienstverlening is een 6,2.

Aandachtspunten zijn deskundigheid,  houding en gedrag  medewerkers en telefonische bereikbaarheid.

Wat heeft Stroomopwaarts met de resultaten gedaan?

Een 6,2 is een voldoende maar voor ons ook een cijfer dat wij graag willen verbeteren.  Daarom  zijn wij hard aan de slag gegaan met de aandachtspunten om onze dienstverlening te verbeteren:

 • op onze website vindt u op veel vragen een antwoord;
 • er een telefonisch spreekuur ingesteld, om binnenkomende telefoontjes beter en sneller af te handelen;
 • medewerkers hebben verschillende cursussen gevolgd  om de deskundigheid te bevorderen.

Wij blijven ons best doen, zodat u ons de volgende keer een hogere score geeft.

Kunt u rekeningen niet op tijd betalen? Dreigt u in de schulden te komen? Of heeft u schulden? Wij helpen u om hier een oplossing voor te vinden. Bijvoorbeeld een budgetgesprek, budgetcoaching, schuldregeling of de cursus omgaan met geld. Lees meer over onze hulp bij schulden.

Ja, dat kan. Op dit moment helpt de Formulierenbrigade u vooral telefonisch met het regelen van kwijtschelding. Als dat niet mogelijk is, kunnen we een afspraak met u maken en u op kantoor verder helpen. Neem contact op via het telefoonnummer 010 246 55 55.

Als u vanuit het UWV een medische urenbeperking heeft en u ontvangt een aanvullende bijstandsuitkering dan is de vrijlating  15 % op alle inkomsten uit deeltijdwerk met een maximum van:  

 • € 136.26  netto per maand op een bijstandsuitkering
 • € 217,97  bruto per maand bij een IOAW/IOAZ-uitkering

Of u een partner heeft, maakt niets uit voor de vrijlatingsregeling.

Ons team schuldhulpverlening heeft wekelijks spreekuur in de wijkteams van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Kijk op de website van de gemeente voor de juiste locaties en tijden.

In de banenafspraak hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. 
Als u een Indicatie banenafspraak heeft, neemt het UWV u op in het doelgroepregister. U heeft dan meer kans op werk. Want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen of te houden. Wanneer u werk heeft gevonden, krijgt u een jobcoach. Dit is een iemand die u en de werkgever de eerste periode helpt. 

Voor de ontwikkeling van een kind is de peuteropvang belangrijk. Op een peuteropvang leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. 

Hoe werkt het?
 • U woont in Schiedam;
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • Uw vermogen is niet te hoog;
 • U hebt een kind in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar;
 • U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst;
 • U schrijft uw kind in bij een peuteropvang in de gemeente Schiedam of uw kind bezoekt al een peuteropvang in de gemeente Schiedam;
 • De peuteropvang dient de kosten van 2 dagdelen in bij Stroomopwaarts.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier inwoner Schiedam. Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

De hoogte van de boete kan net zo hoog zijn als het bedrag dat u teveel heeft ontvangen.  Als u opnieuw in de fout gaat wordt de boete nog hoger, namelijk 150% van het teveel ontvangen bedrag. 

Bijvoorbeeld
Heeft u voor € 300,-- te veel ontvangen, dan bedraagt de boete ook € 300,--. U moet dan in totaal € 600,-- terugbetalen.

Heeft u niets teveel ontvangen maar heeft u ons niet (op tijd) geïnformeerd, dan is de boete € 150,--. Dat is de minimale boete.

 • noodzakelijke huishoudelijke apparatuur (bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast),
 • meubelen (bijvoorbeeld een bankstel of bed) en woninginrichting (bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking) 
 • u heeft een openstaande rekening die u niet in 1 keer kunt betalen, zoals de jaarafrekening energie.

Vindt u in die vier weken zoekperiode geen werk, dan volgt er opnieuw een gesprek met uw werkconsulent. U neemt  voor dit gesprek alle bewijsstukken van de sollicitatiebrieven, bewijs van inschrijving bij opleidingen en uw cv uitgeprint mee.

Direct na het gesprek wordt u op het Werkplein voorgesteld aan de matchmaker van Stroomopwaarts en aan de uitzendbureaus. Zij kunnen u helpen bij het vinden van een baan.

Wanneer u parttime werkt en wisselende inkomsten heeft, kunt u uw loonstrook maandelijks uploaden via het contactformulier op deze website.  Stroomopwaarts berekent dan hoe hoog het bedrag is waarmee uw salaris wordt aangevuld. Maximaal vijf werkdagen nadat wij uw loonstrook ontvangen hebben, ontvangt u uw uitkering.

Per jaar mag u maximaal 28 dagen naar het buitenland. Ook de weekenden en feestdagen tellen hierbij mee. U kunt geen dagen meenemen naar het nieuwe jaar. Het is dus niet mogelijk om in december 28 dagen weg  te gaan van dit jaar en in januari 28 dagen van het nieuwe jaar.

De regels over het verblijf in het buitenland blijven gelden. Dus ook het maximaal aantal dagen. Als u door corona te lang in het buitenland moet blijven, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan niet uitbetaald. Kijk naar de regels van de overheid of u op vakantie kan.

Terugmelden uit een land met een geel reisadvies

Komt u terug uit een land met een geel reisadvies? Bel dan de eerste werkdag dat u terug bent naar Stroomopwaarts 010 246 55 55. U maakt een afspraak om bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts langs te gaan om u terug melden. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Bent u samen met uw partner naar het buitenland geweest?  Dan komt u samen naar de Formulierenbrigade om zich weer terug te melden.

Terugmelden uit een land met een oranje of rood reisadvies

Komt u terug uit een land met een oranje of rood reisadvies? Dan moet u bij terugkomst twee weken in quarantaine en mag u niet langskomen. U belt wel de eerste werkdag naar Stroomopwaarts om te melden dat u terugbent. Bel tijdens het telefonisch spreekuur van 9.30 tot 11.00 uur naar 010 246 55 55.  

 

In een sollicitatiebrief legt u uit waarom u de beste kandidaat bent. U vertelt waarom u  past bij deze baan. U kunt schrijven:

 • Waarom uw werkervaring en/of opleiding past,
 • Waarom u als persoon bij de baan past,
 • Waarom u bij dit bedrijf wil werken.

 

Dit schrijft u in maximaal 1 A4. Bij de brief voegt u uw cv toe.

 

U bouwt een sollicitatiebrief als volgt op:

 • Boven de brief plaatst u in de linkerhoek de naam van het bedrijf, de contactpersoon en het adres. Rechts daarvan staat een regel met de plaats en datum.
 • Daaronder geeft u in één regel aan op welke vacature u reageert, bijvoorbeeld: ‘Betreft: vacature Medewerker Logistiek’
 • Aanhef: ‘Geachte heer …’ of ‘Geachte mevrouw …’.
 • Inleiding: hier geeft u aan op welke vacature u schrijft en waar u die gezien heeft. Bijvoorbeeld: “Op uw website zag ik de vacature ‘Medewerker logistiek’ bij bedrijf X. Graag kom ik voor deze functie in aanmerking.”
 • Alinea 2: hierin beschrijft u waarom u bij dit bedrijf wilt werken in deze functie. Wat trekt u aan in het bedrijf? Wat vindt u zo interessant en leuk aan deze functie?
 • Alinea 3: hierin beschrijft u waarom het bedrijf voor u zou moeten kiezen? Welke kwaliteiten en werkervaring sluiten precies aan bij de functie en bij het bedrijf? Wat heeft u het bedrijf te bieden?
 • Alinea 4: u sluit af door te verwijzen naar uw bijgevoegde cv en u geeft aan dat u uw sollicitatie graag persoonlijk komt toelichten.
 • Ondertekening: U beëindigt de brief met: ‘Met vriendelijke groet’. Daaronder zet u uw handtekening en uw naam en adresgegevens.

 • Het vakantiegeld wordt in de maand juni uitbetaald.
 • Als wij uw uitkering beeïndigen omdat u bijvoorbeeld werk heeft gevonden, dan betalen wij het opgebouwde vakantiegeld zo snel mogelijk aan u uit.

Minder of geen vakantiegeld
Als er een beslag ligt op uw uitkering of als u een schuld heeft aan Stroomopwaarts, dan wordt het vakantiegeld hiermee verrekend. Dan ontvangt u minder of geen vakantiegeld.

 • Bedrag per maand per 1 juli 2021
 • u bouwt per maand ook vakantiegeld op 
leefvorm bedrag zonder vakantiegeld vakantiegeld per maand bedrag met vakantiegeld
alleenstaande  € 324,47 € 17,08 € 341,55
alleenstaande ouder € 324,47 € 17,08 € 341,55
gehuwd en beide in een instelling wonend € 504,70 € 26,56 € 531,26

 

 

DigiD staat voor Digitale identiteit. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg. U vraagt een DigiD aan via de website van DigiD.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD?
De Formulierenbrigade van Stroomopwaarts helpt u graag verder! 

Vanaf het moment dat u zich meldt voor schuldhulpverlening, gelden al direct een aantal belangrijke afspraken. De hulpverlening kan alleen doorgaan als u zich hieraan houdt. 

Belangrijke afspraken zijn:

 • U betaalt elke maand alle vaste lasten op tijd. Vaste lasten zijn: huur, energiekosten, gas en water en de ziektekostenverzekering.
 • U mag vanaf dit moment geen enkele nieuwe schuld meer maken.
 • U houdt zich aan alle afspraken die met u gemaakt worden.

 

U kunt alvast uw papieren (administratie) op orde brengen. Heeft u hulp nodig bij het uitzoeken van uw papieren?  Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen.

Bent u het niet eens met het besluit dat de gemeente over uw bezwaarschrift neemt, dan kunt u bij de rechtbank Rotterdam in beroep gaan. U moet daarvoor wel kosten (griffierecht) betalen. Geeft de rechtbank u gelijk, dan krijgt u deze kosten terug.

 

Stuur uw beroepschrift en een kopie van het besluit op bezwaar naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Er zijn voorwaarden:

 • U heeft schulden;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont in de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • U heeft een inkomen op minimaal bijstandsniveau. Voor jongeren telt studiefinanciering mee.

Er zijn voorwaarden:

 • U heeft problematische schulden;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont in de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • U heeft een inkomen op minimaal bijstandsniveau. Voor jongeren telt studiefinanciering mee.

Bij een matchsessie voeren kandidaten gesprekken met team werkstroom (matchmakers). Deze matchmakers zijn op de hoogte van de nieuwste vacatures en staan in contact met bedrijven die op zoek zijn naar medewerkers.  Zij kijken of er voor u een passende baan is en wat uw volgende stap is. Dat kan zijn:

 • U gaat drie maanden actief op zoek naar betaald werk. De medewerker van team werkstroom helpt u daarbij. 
 • U  krijgt een vervolggesprek. Hierin maakt u afspraken,  bijvoorbeeld het maken van een passend cv voor een bepaalde vacature.
 • Bent u toch nog niet klaar voor betaald werk? Bijvoorbeeld omdat uw schulden nog niet op orde zijn of er nog geen kinderopvang geregeld is? Dan gaat u eerst met een werkconsulent aan de slag om deze zaken te regelen.

De uitkeringen worden volgens planning uitbetaald.

Nee, dat hoeft niet. Het mag wel. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met het Meldpunt als u er met de Belastingdienst niet uitkomt. Of als u hulp van de gemeente nodig heeft. Daarbij kunt u denken aan: hulp bij schulden, gezondheid, werk of dagbesteding, uw gezin en dreigende huisuitzetting. We helpen ook door inkomsten, vaste lasten en schulden samen met u goed in kaart brengen. En de administratie op orde te krijgen. Zo wordt duidelijk wat er moet gebeuren, wat u zelf kunt doen en hoe lang het duurt.

Dat kan, als:

 • Uw ex-partner uitgeschreven op uw woonadres. Dit doet u via de gemeente.
 • Uw echtscheiding officieel is aangevraagd bij de rechtbank (door een advocaat)

De Tozo uitkering is een bijstandsuitkering die u samen ontvangt met uw partner als u een gezamenlijke huishouding voert (art 11 Participatiewet). De uitkering wordt daarom verdeeld over twee personen en vormt voor beiden inkomen voor de inkomstenbelasting. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave. Het is wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen.

Dat kan, in verband met de maatregelen werken wij alleen op afspraak.  Neem contact met ons op via 010 246 55 55. 

 

U kunt met een afspraak bij ons terecht voor:

 • het maken van uw cv, een profielfoto en motivatiebrief. U kunt hier ook hulp bij krijgen van een medewerker
 • de nieuwste vacatures lezen
 • online trainingen volgen
 • workshop cv maken, of
 • workshop pc vaardigheden

Het UWV stuurt uw indicatie aan ons door. Als wij deze hebben ontvangen én als er ruimte is in ons Werkleerbedrijf, wordt u uitgenodigd om kennis te maken. Na het gesprek kunt u bij ons aan het werk. U werkt maximaal 36 uur per week. 

 

In dienst bij WGI

U gaat bij ons aan het werk, maar u gaat de eerste periode in dienst van het Werkgeversinstituut (WGI). U werkt via detachering bij ons. Een dienstverband bij Stroomopwaarts voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden.

Als u een boete krijgt opgelegd en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u een bezwaar indienen

alleenstaande € 1.650,-
alleenstaande ouder  € 2.100,-
gehuwd/samenwonend € 2.400,-

   

Het uiteindelijk te lenen bedrag en de looptijd van de lening hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden en wordt door de Kredietbank Rotterdam bepaald.

Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op minimaal niveau 2 van het mbo.

Gaat u voor korte of langere tijd naar het buitenland? Dan vraagt u minimaal drie weken van tevoren toestemming om weg te gaan. Dit doet u via het aanvraagformulier Verblijf in het buitenland

Terugmelden na verblijf in het buitenland

Als u in het buitenland bent geweest dan moet u zich terugmelden. Hiervoor komt u op de eerste werkdag langs bij de formulierenbrigade. U kunt hiervoor terecht tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade in uw eigen gemeente. 

Bewijsstukken meenemen bij terugmelden
 • een geldig legitimatiebewijs
 • bewijsstukken van uw heen en terugreis mee. Bijvoorbeeld een vliegticket of busticket of stempels in uw paspoort.

Bent u samen met uw partner naar het buitenland geweest? 
Dan komt u samen naar de formulierenbrigade om zich weer terug te melden. 

Om het recht op een uitkering vast te stellen hebben we van u documenten nodig over uw inkomen, schulden, vermogen en eventuele bezittingen.

De meest voorkomende documenten zijn:  

 • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • de laatste loonstrook of  laatste uitkeringsspecificatie;
 • alimentatiebeschikking;
 • bankafschriften (alle bladen) van de afgelopen 3 maanden van alle betaal- en spaarrekeningen, ook van de betaal- en spaarrekeningen van uw minderjarige kind(eren);
 • bewijzen van schulden;
 • de laatste huurspecificatie en de huurovereenkomst of eigendomsbewijs van uw koopwoning.

Woont u samen met een partner of iemand anders waarmee u een huishouding voert?
Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan en levert u beide de gevraagde documenten in.

De complete lijst met de gevraagde bewijsstukken komt u tegen als u een digitale aanvraag doet. 

Uw cv laat zien wie u bent, wat voor werk u heeft gedaan en welke opleiding(en) u heeft gevolgd. Bekijk een voorbeeld van een cv. U bouwt deze als volgt op:

 • Persoonlijke gegevens. hier begint u mee. U vermeldt hier uw volledige naam, geboortedatum, adres, woonplaats en overige contactgegevens.
 • Persoonlijk profiel: hierin schrijft u kort wie u bent, wat uw kwaliteiten zijn, wat voor functie u zoekt, wanneer u beschikbaar bent en wat u een werkgever te bieden heeft.
 • Werkervaring: u begint met uw laatste baan en gaat terug in de tijd. Per werkgever noemt u de periode dat u er werkte en de werkzaamheden die u er deed.
 • Opleiding: u noemt alle relevante opleidingen en begint bij de laatst gevolgde opleiding of cursus.
 • Vaardigheden: hier benoemt u eventuele bijzondere vaardigheden die van pas kunnen komen bij het werk. Bijvoorbeeld computervaardigheden of talen die u beheerst.
 • Hobby’s: hier beschrijft u wat u in uw vrije tijd doet, zoals sporten, wandelen of koken.

 

Het kan gebeuren dat u ineens voor extra kosten komt te staan. Kosten die ontstaan door een bijzondere situatie en waar u niet onderuit kunt. Bijvoorbeeld uw eigen bijdrage voor een advocaat of een opleiding die noodzakelijk is om uw werk te kunnen doen. Voor kosten die nergens anders vergoed worden, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit kan voordat de kosten gemaakt zijn. De bijzondere bijstand kan bestaan uit een gift of renteloze lening. U krijgt de kosten niet altijd volledig vergoed. Stroomopwaarts bepaalt dit aan de hand van uw persoonlijke situatie. Op deze website kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Hoe meer personen van 21 jaar of ouder er bij u in huis wonen, hoe lager uw uitkering. Dit omdat u samen de woonkosten kunt delen.

Dit zijn de bedragen van 1 juli 2021

 • In de onderstaande tabel ziet u de hoogte van de kostendelersnorm 
 • de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met 6 personen of meer. 
leefvorm hoogte in %  uitkering met vakantiegeld
echtpaar /samenwonend 100  € 1.541,-
2 persoonshuishouden 50  €    770,50
3 persoonshuishouden 43 1/3  €    667,72
4 persoonshuishouden 40  €    616,40
5 persoonshuishouden 38  €    585,58

 

 

 

 

Maandelijks ontvangt u een uitkeringsspecificatie per post. Hierop staat hoe uw uitkering is berekend. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend of welke doorbetalingen wij doen. Maar ook hoeveel vakantiegeld er voor u apart wordt gehouden.

Beslist de gemeente niet op tijd over uw bezwaarschrift? Dan laat u eerst schriftelijk weten dat de beslistermijn is verstreken en vraagt u de gemeente om een beslissing over uw bezwaarschrift. Zo stelt u de gemeente schriftelijk in gebreke. De gemeente heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Vanwege het coronavirus kunt u alleen met een afspraak bij ons langskomen.  Om een afspraak te maken belt u met 010 593 15 85

Gemeentehuis Maassluis

Koningshoek 93.050 in Maassluis

Controle van de map van Schuldhulpverlening

Wanneer u uw blauwe schuldenmap van Schuldhulpverlening wilt laten controleren, dan moet u altijd een afspraak maken. Bel hiervoor met de formulierenbrigade 010 593 15 85

Het Werkleertraject is een werkervaringsplek binnen Stroomopwaarts of bij een ondernemer. Het traject is bedoeld om u werkvaardigheden (verder) te ontwikkelen. Hiermee vergroot u de kans op het vinden van een betaald werk.

Soms volgt u op advies van uw werkconsulent een vakopleiding. Bijvoorbeeld een cursus heftruckchauffeur, een VCA-cursus (veiligheid) of een cursus sociale hygiëne (schoonmaker).

Wat is de duur van een Werkleertraject?

Het traject duurt drie tot zes maanden.  Vindt u eerder betaald werk? Dan stopt het Werkleertraject. Lukt het niet om binnen zes maanden werk te vinden? Dan gaat u een vervolgtraject in. 

Wat zijn mijn werkuren?

Uw werkconsulent bepaalt uw werkuren. Dit is maximaal twintig uur per week. 

Het kan zijn dat de Belastingdienst geld terug geeft dat u niet had hoeven terugbetalen, de vorderingen van de belastingdienst worden dan kwijtgescholden. Maar het optreden van de belastingdienst kan ook andere gevolgen voor u hebben gehad. Daarom kan soms ook een extra bedrag worden betaald. Dat heet compensatie. Als uw schade meer is dan de uit te betalen eerste compensatie van 30.000 euro, gaat de Commissie Werkelijke Schade als u dit verzoekt hier verder naar kijken. Neem contact op met de Belastingdienst als u daar meer over wilt weten.

 

U kunt een aanvraag doen. Wij onderzoeken of u recht heeft. De regels zijn heel streng, maar we kijken per situatie of wij de aanvraag kunnen toekennen.

Uw partner ontvangt ook een jaaropgave over de helft van het totaal uitgekeerde bedrag. Het verschil heeft te maken met de heffingskorting. Uw partner kan bijvoorbeeld salaris uit loondienst hebben ontvangen. Over dat salaris wordt heffingskorting berekend. Dan kan het zijn dat er over het uitkeringsdeel van de Tozo meer loonbelasting wordt afgedragen. Het kan ook komen door een wijziging in de woonsituatie, bijvoorbeeld wanneer u een deel van de periode samenwonend bent geweest.

Nee, de TONK is een gift, u hoeft hem niet terug te betalen. Het is een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten.

U kunt alle documenten, zoals bijvoorbeeld een loonstrook of bewijsstukken, uploaden via het contactformulier op onze website. Ook kunt u alle documenten inleveren in de brievenbus naast de voordeur van onze kantoren. Schrijf dan wel duidelijk uw naam en BSN nummer op de documenten.

De post kan in de brievenbus naast de ingang.

 • Maassluis, Stadskantoor Koningshoek 93.050
 • Vlaardingen, Stadskantoor Westnieuwland 6
 • Schiedam,  Broersvest 110

Ja, het is voor uzelf belangrijk dat u uw best blijft doen om werk te vinden. We begrijpen dat het nu lastig is om te solliciteren. Houd online of telefonisch contact met werkgevers die u misschien aan werk kunnen helpen. Wilt u tips over het solliciteren? Dan kunt u bellen naar 010 246 55 55.

U ontvangt uw jaaropgave van de uitkering uiterlijk eind februari 2021 op uw huisadres.

Het Werkplein is dé locatie waar alles rondom het starten met werken samenkomt. Hier heeft u uw werkgesprekken, vindt u de nieuwste vacatures, solliciteert u direct achter een computer en kunt u met uitzendbureaus en werkgevers spreken. Lees meer over het Werklein.

U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek weet u:

 1. Of wij u helpen met het vinden van een passende baan bij een werkgever,
 2. Of dat u binnen ons Werkleerbedrijf werkervaring op gaat doen. 

Gaat u binnen ons Werkleerbedrijf werken? Dan krijgt u een tijdelijk contract via het Werkgeversinstituut (WGI). U werkt via detachering bij Stroomopwaarts.  En u werkt maximaal 28 uur per week. 

Er zijn verschillende landelijke en gemeentelijke financiële regelingen. Kijk bij Extra's bij een laag inkomen wat u kunt aanvragen.

Voor inwoners van Vlaardingen en Schiedam is er de regeling 'vergoeding ouderbijdrage 2 dagdelen peuteropvang'.  Voor de ontwikkeling van een kind is de peuteropvang belangrijk. Op een peuteropvang leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. 

Hoe werkt het?
 • U woont in Vlaardingen of Schiedam;
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • Uw vermogen is niet te hoog;
 • U hebt een kind in de leeftijd van (Vlaardingen) 2 tot 4 jaar, (Schiedam) 2,5 tot 4 jaar;
 • U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst;
 • U schrijft uw kind in bij een peuteropvang in de gemeente Vlaardingen / Schiedam of uw kind bezoekt al een peuteropvang in de gemeente Vlaardingen / Schiedam;
 • De peuteropvang dient de kosten van 2 dagdelen in bij Stroomopwaarts.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier:

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

Heeft u geen bijstandsuitkering? Dan vragen we ook naar uw inkomen en vermogen.  Download dan het aanvraagformulier

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

 

De gemeente Maassluis biedt deze regeling niet aan voor haar inwoners.

Via de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts kunt u de aanvraag voor een sociale lening van de kredietbank Rotterdam indienen. 

Neemt u voor de aanvraag de volgende documenten mee:

 • een geldig paspoort of identiteitskaart;
 • een recente inkomens of uitkeringsspecificatie;
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden van al uw bank- en spaarrekeningen.

De formulierenbrigade bekijkt of u in aanmerking komt om een sociale lening aan te vragen en helpt u bij het aanvragen. De Kredietbank Rotterdam beoordeelt of u de sociale lening  ook echt krijgt. 

U heeft te maken met de kostendelersnorm als u bijvoorbeeld als gezin met twee ouders en  (niet studerende)  inwonende kind(eren) van 21 jaar of ouder woont. Of er woont een (groot)ouder bij u in of andere niet studerende medebewoners van 21 jaar of ouder. 

Lees meer op de pagina kostendelersnorm

Als meerdere personen in uw huishouden een eigen inkomen hebben, dan kunnen de kosten gedeeld worden.  De hoogte van uw uitkering  berekenen we hierop.

Met een diploma op zak maakt u meer kans op een baan. U heeft in ieder geval zeker een startkwalificatie nodig. In de omgeving van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vindt u allerlei scholen. Van voortgezet onderwijs tot beroepsopleidingen. Die kunnen u adviseren over de verschillende mogelijkheden.

Kijk bijvoorbeeld eens op de websites van Zadkine, Albeda College, Lentiz en ROC Mondriaan. Of kijk op studielink.nl voor een overzicht van hbo-instellingen en universiteiten. Op de websites van de scholen staat hoe u zich kunt aanmelden.

Als u niet langer dan 28 dagen weg bent dan ontvangt u uw uitkering op de normale manier. 

Blijft u langer dan 28 dagen in het buitenland?  

 • Dan stopt uw uitkering.
  Let op! Als wij, van uw uitkering uw huur, energie of zorgkostenverzekering door betalen, dan stoppen deze betalingen ook. 
 • Zodra u weer in Nederland bent, kunt u opnieuw een uitkering aanvragen.
 • Heeft u een partner die in Nederland is achtergebleven? Dan passen wij de uitkering aan naar het in Nederland achtergebleven gezin.

Uw route naar werk is anders. Lees meer op de pagina ik ben jonger dan 27.

De gemeente kan een bezwaarschrift alleen behandelen als het op tijd ontvangen is. Gerekend vanaf de datum dat het besluit aan u verzonden is, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Bent u te laat? Dan kan uw bezwaarschrift alleen behandeld worden als er sprake was van redenen die zo zwaarwegend zijn dat van u niet gevraagd kon worden om eerder bezwaar te maken.

Stadskantoor

Op deze locatie werken wij alleen op afspraak. Bel voor een afspraak naar 010 246 54 78.
Westnieuwland 6 in Vlaardingen

Billitonlaan 1

Op deze locatie werken wij alleen op afspraak. Bel voor een afspraak naar 010 246 54 78. 
Ingang: rechts van de hoofdingang aan de parkeerplaats.

 

Controle van de map van Schuldhulpverlening

Wanneer u uw blauwe schuldenmap van Schuldhulpverlening wilt laten controleren, dan moet u altijd een afspraak maken. Bel hiervoor met de formulierenbrigade 010 246 54 78

Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar de juiste documenten voor de map? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen bij het ordenen van uw administratie. 

Het is belangrijk dat u weet om hoeveel schulden het gaat. En ook wie de schuldeisers zijn. Als u dat niet (precies) weet, kunnen wij u helpen met het uitzoeken van de schulden.

Heeft u al een goed overzicht? En heeft u als gedupeerde alleen schulden bij de Belastingdienst, het DUO, het CAK, het CJIB? De Belastingdienst en Toeslagen schelden in principe alle schulden van gedupeerde ouders kwijt. Ook zijn er afspraken gemaakt met het UWV, het CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank. Deze partijen schelden de schulden van gedupeerde ouders in principe ook kwijt. Het CJIB stopt met het invorderen van openstaande administratieve verkeersboetes. De 30.000 euro zal dan niet worden gebruikt voor het aflossen van deze schulden.

Schulden bij de gemeente

Heeft u ook schulden bij de gemeente Maassluis, Vlaardingen of Schiedam?  De gemeente staakt dan de incasso van de schulden bij gedupeerde ouders uit een van deze gemeenten. De gemeente onderzoekt welke schulden worden kwijt gescholden. De 30.000 euro zal niet worden gebruikt om uw schulden bij de gemeente af te betalen. Let wel op: het is niet zeker dat de gemeente alle schulden gaat kwijtschelden. Bij bijvoorbeeld parkeerboetes of terugbetalingen van teveel ontvangen uitkeringen is hierover nog geen besluit genomen.

Schulden bij andere schuldeisers

Heeft u schulden bij andere schuldeisers? Bijvoorbeeld een huurschuld, een schuld bij de zorgverzekering of een energieleverancier, bij de tandarts of bij een telefoon- of internetbedrijf? Er is nu een wet waardoor die schulden een jaar lang niet geïnd mogen worden. Dat jaar gaat in op het moment dat de 30.000 euro aan u wordt uitgekeerd. Dit wordt de pauzeknop genoemd.

In dat jaar wordt gekeken wat er met uw schulden moet gebeuren. De demissionair staatssecretaris van Financiën zal de adempauze van 1 jaar gebruiken om te proberen met alle betrokken partijen voortvarend tot een structurele oplossing te komen voor de schulden van gedupeerde ouders. Als er na dit jaar nog schulden zijn blijven staan, zal daar met de schuldeisers een uitweg moeten worden gevonden. De gemeente kan u daarmee helpen.

Dreiging beslaglegging, ontruiming of executie door een deurwaarder

Dreigt ondertussen beslaglegging, ontruiming of executie door een deurwaarder? Laat de deurwaarder dan direct weten dat u gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire. De deurwaarder moet dan contact opnemen met de Belastingdienst.

Neem contact met ons op als dit niet helpt.

 

Als ik in aanmerking kom voor de uitbetaling van € 30.000,00, moet ik dan mijn ontvangen Participatiewet-uitkering hiermee terugbetalen?

Nee. De € 30.000,00 wordt buiten het vermogen gehouden en heeft dus geen invloed op de Participatiewet-uitkering die u ontvangt of ontvangen hebt. Dit is recent ook wettelijk in de Participatiewet opgenomen.

Als u een terugvorderingsbesluit ontvangt, leest u hierin de reden van terugvordering. Telefonisch kunt u geen bezwaar maken. Bij vragen over het terugvorderingsbesluit neemt u contact op met de medewerker terugvordering. Als u het bedrag niet in één keer terug kunt betalen dan kunt u vragen om een aflosregeling bij de medewerker Invordering of om uitstel van betaling. Bij uitstel van betaling dient u schriftelijk en gemotiveerd (met bewijsstukken) een verzoek te doen tot uitstel van betaling.

U ontvangt een aanmaning als u het teruggevorderde bedrag niet binnen 30 dagen heeft voldaan en geen contact heeft opgenomen met Stroomopwaarts. In de aanmaning staat dat u binnen 14 dagen het gevorderde bedrag dient te betalen. Lukt dat niet, dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen om een aflosregeling te treffen.

Kunt u door een ziekte of handicap alleen met hulp werken? Of kunt u helemaal niet werken? Dan valt u onder de Participatiewet. Wij gaan op zoek naar werk dat bij u past.

 

Indicatie via het UWV

Allereerst is het belangrijk dat u een beoordeling arbeidsvermogen laat doen door het UWV. Het UWV bekijkt of u Wajong, een Indicatie banenafspraak of een positief Advies indicatie beschut werk krijgt.

Positief advies

- Heeft u een positief advies voor beschut werk? Dan stuurt het UWV het advies aan ons door.  

- Heeft u een positief advies voor de Banenafspraak? Dan stuurt u het advies van het UWV aan ons toe. 

Wij nemen contact met u op voor een kennismakingsgesprek. We kijken naar uw indicatie en wat voor werk daarbij past. Dit kan beschut werk zijn, een Werkleertraject of hulp bij het solliciteren en vinden van een passende baan. 

Heeft u geen recht op een uitkering en wilt u graag werken? Bij het Open Leerwerkcentrum kunt u hulp krijgen bij het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een cv of het zoeken naar vacatures. Lees meer over het Open Leerwerkcentrum.

Elke dinsdag is er een matchsessie op onze locatie aan de George Stephensonweg. Ook als u geen bijstandsuitkering heeft, kunt u langskomen. Neem een recent cv mee. 

Gaat u naar het buitenland voor bijvoorbeeld een feest of uitvaart? Dan bent u verplicht dit ook te melden.  Bent u dit jaar al 28 dagen in het buitenland geweest  voor vakantie dan kunt u niet extra meer weg. 

Gaat u een opleiding volgen aan het mbo, hbo of de universiteit? Dan kunt u zelf studiefinanciering aanvragen. Op deze website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) leest u meer over de voorwaarden. Komt u er zelf niet uit? Dan helpt de Formulierenbrigade.

Bent u tussen de 56 jaar en de AOW-leeftijd en ontvangt u een uitkering uit de Participatiewet, IOAW of IOAZ? Dan kan het voor uw werkgever extra voordelig zijn om u aan te nemen. U kunt dan binnen drie maanden nadat u bent aangenomen een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel LKV aanvragen bij uw gemeente. Dit doet u door het formulier aanvraag doelgroepverklaring door werknemer te downloaden, in te vullen en op te sturen.  Hiermee kan uw toekomstige werkgever in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel (LKV). Het is slim dit al bij uw sollicitatie aan te kaarten. Uw werkgever heeft dan een extra reden om voor u te kiezen.

Heeft u een bezwaarschrift ingediend en wilt u informatie over bijvoorbeeld de voortgang van de afhandeling? Dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of per telefoon via 010 246 5555

Stroomopwaarts kantoor

Broersvest 110 in Schiedam

Vanwege het coronavirus kunt u alleen met een afspraak bij ons langskomen.  Om een afspraak te maken belt u met 010 219 27 00.

 

Controle van de map van Schuldhulpverlening

Wanneer u uw blauwe schuldenmap van Schuldhulpverlening wilt laten controleren, dan moet u altijd een afspraak maken. Bel hiervoor met de formulierenbrigade 010 219 27 00.

 

Wijkcentrum Dreesplein

Dr. Willem Dreesplein 2 in Schiedam

Vanwege het coronavirus zijn hier geen spreekuren.

WOT Groenoord

Van Beethovenplein 162 in Schiedam

Vanwege het coronavirus zijn hier geen spreekuren.
 

WOT Centrum West

Sint Liduinastraat 58A

Vanwege het coronavirus zijn hier geen spreekuren.

WOT Noordrand

Stockholm 8

Vanwege het coronavirus zijn hier geen spreekuren.

Ook de Belastingdienst weet dat er gedupeerden zijn die (veel) meer schade hebben geleden dan € 30.000. Voor de toekenning van de 30.000 euro heeft er een lichte toets door de Belastingdienst plaatsgevonden. U mag zelf beslissen of u wilt dat uw situatie alsnog goed wordt bekeken. Dat heet een integrale behandeling. U krijgt dan een persoonlijk zaakbehandelaar toegewezen. Uw persoonlijk zaakbehandelaar begeleidt u in dat traject en informeert u over de (voorlopige) uitkomst van de integrale beoordeling.

Als u daarna nog vindt dat u veel meer schade heeft geleden dan u vergoed krijgt na een integrale beoordeling van uw dossier, dan kunt u dat aangeven bij uw persoonlijk zaakbehandelaar. Daarvoor is er de commissie werkelijke schade opgericht (CWS). U kunt die commissie vragen te beoordelen hoe groot uw werkelijke schade is. Als die schade toch lager uitkomt dan de aan u uitgekeerde € 30.000 mag u dat hele bedrag houden – u hoeft dus niets terug te betalen. Als de schade hoger blijkt te zijn dan krijgt u een extra betaling.

Het berekenen van de werkelijke schade kan erg ingewikkeld zijn en duurt lang. Het is nodig dat u hiervoor op tijd juridische bijstand krijgt. Sinds 1 maart 2021 is er gratis rechtshulp voor gedupeerden, door advocaten die goed thuis zijn in het belastingrecht en het sociale recht. U kunt deze rechtshulp aanvragen via dit formulier. Heeft u vragen of lukt het niet om zo rechtshulp te krijgen? Neem dan contact op met het Meldpunt.

Let goed op als u wordt benaderd door adviseurs en advocaten die uw schade op de Belastingdienst willen verhalen. Niet alle adviseurs en advocaten hebben de juiste intenties. Zij kunnen u bovendien hulp aanbieden op basis van ‘no cure no pay’. Dit houdt in dat u niets hoeft te betalen als u de rechtszaak verliest, maar dus wel als u de zaak wint. Dat betekent dat u hoge kosten kunt betalen aan deze adviseur of advocaat en die kunnen tot ver boven de €10.000 oplopen. Het kan ook betekenen dat zij als uw zaak erg moeilijk is, of niet buitengewoon kansrijk, minder zullen doen om uw zaak te winnen.

Het is daarbij helemaal niet nodig om te betalen voor juridische bijstand, want sinds 1 maart 2021 is er gratis rechtshulp voor gedupeerden. Die komt van advocaten die goed thuis zijn in het belastingrecht en het sociale recht. U kunt deze rechtshulp aanvragen via dit formulier.

Het is dus heel belangrijk u eerst goed te laten informeren. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Meldpunt. In bijzondere gevallen kunt u ook via ons juridisch advies of rechtsbijstand krijgen.

Nee, de TONK hoeft u niet op te geven bij de belastingaangifte. Het is een gift volgens de bijzondere bijstand.

Als u na de aanmaning geen betalings- of aflosregeling heeft getroffen, dan ontvangt u een dwangbevel. Dit geeft ons het recht om beslag te leggen op uw inkomsten. Bij bepaalde situaties kunnen wij de vordering uit handen geven aan de deurwaarder. Bij de deurwaarder komen er extra kosten bij zoals rente en beslagkosten.

Heeft u helemaal geen geld meer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Broodnood. Dit zijn daarvoor de voorwaarden:

 • U heeft op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan en kunt niet in uw levensonderhoud voorzien. U kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen.
 • Als u een partner heeft: uw partner heeft momenteel geen ander inkomen boven de bijstandsnorm. Die norm is voor een alleenstaande 1.052,32 euro per maand en voor een echtpaar 1.503,31 euro per maand.
 • U heeft ook een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud ingediend via deze webpagina.

Wilt u broodnood aanvragen? Bel dan 010 246 55 55 (08.00 - 16.30 uur)

Bijstand is het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Stroomopwaarts regelt dit voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Als u geen of een te laag inkomen heeft om van te leven, kunt u een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering. Dit is een uitkering waarmee noodzakelijke kosten betaald. Noodzakelijke kosten zijn eten en drinken, de huur, gas, water en licht en de ziektenkostenverzekering. Lees hierover meer op de pagina bijstand.

Is het na vier weken nog niet gelukt om zelf werk of een geschikte opleiding te vinden? Dan kunt u de aanvraag van de bijstandsuitkering definitief maken. Startpunt GO nodigt u dan nogmaals uit en gaat samen met u aan de slag om een traject uit te zetten met het doel om zo snel mogelijk werk te vinden. 

Als u een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen en het vermogen van uw partner. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. Ook houden we rekening met de waarde van een koopwoning. Hiervoor gelden andere regels.

Betaalt u schulden af? Dan  mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2021

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 6.295,-
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 12.590,-
Gehuwd of samenwonend  € 12.590,-

Als u werkt en een salaris ontvangt dan zijn dat inkomsten.  Inkomsten kunt u ook hebben omdat u een andere uitkering of (kinder)alimentatie van u of uw partner ontvangt. 

Maar ook als u of uw familie en vrienden geld stort op uw  rekening dan zien wij dat als inkomsten.  U kunt dit geld gebruiken voor het betalen van uw vaste lasten en boodschappen.

Heeft u andere inkomsten?
Geef ze dan elke maand aan ons door. U kunt hiervoor het contactformulier op deze website gebruiken. 

Stroomopwaarts berekent dan hoe hoog het bedrag is waarmee uw inkomen wordt aangevuld.

Bij de informatiebijeenkomst ontvangt u een map. Dit noemen wij de blauwe map. Na de bijeenkomst:

 • Zoekt u papieren op die met uw inkomen en schulden te maken hebben. Deze stopt u in de map.
 • U begint zelf alvast met het ordenen van deze papieren. Hierdoor krijgen wij een overzicht van uw financiële situatie.
 • Als dit is gelukt, maakt u een afspraak met een medewerker van de Formulierenbrigade. Dit doet u binnen zes weken na de informatiebijeenkomst. 
 • Tijdens de afspraak kijkt de medewerker na of de map compleet is.
 • Als de map compleet is, krijgt u een afspraak bij een schuldhulpverlener. De schuldhulpverlener krijgt door u map inzicht in uw situatie. Hierdoor bepaalt hij of zij wat het beste traject voor u is.  

De belastingdienst keert 1 keer 30.000 euro per (voormalig) huishouden uit. De tegemoetkoming gaat naar de persoon die de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd.

 

Wij roepen ouders die zijn gescheiden op om samen afspraken te maken over de verdeling van het geld. Ook zijn wij bezig met het uitwerken van een regeling voor ex-partners. Zodra daarover meer informatie bekend is, leest u dit op de website van de belastingdienst. services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/

U wilt weer zelf in uw inkomen voorzien en aan de slag gaan. Wanneer u jonge kinderen (tot 13 jaar) heeft, is het belangrijk hen al voordat u werk vindt in te schrijven voor kinderopvang.

 

Wanneer schrijf ik mijn kind in voor kinderopvang?

Als er niemand thuis is om voor de kinderen te zorgen, regelt u zelf bijtijds de opvang. Vanaf het moment dat u zwanger bent, kunt u uw kind al inschrijven.

Hoe vind ik geschikte kinderopvang?

Op de website kinderopvang.org typt u uw woonplaats in. U ziet meteen de opvang bij u in de buurt. Houd er rekening mee dat u alleen een vergoeding via de belastingdienst ontvangt als de kinderopvangorganisatie geregistreerd is bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Als u vanwege een beperking geen betaald werk kunt doen dan gaan we met u in gesprek en gaan we samen met u op zoek naar de mogelijkheden. 

Zodra de digitale aanvraag van de bijstandsuitkering bij ons binnen is starten er twee trajecten. 

 

1. Onderzoek naar het recht op uitkering

Wij starten  een onderzoek om  te bepalen of u recht heeft op een uitkering.  Als alle ingeleverde documenten compleet zijn dan  kunnen wij de aanvraag beoordelen.  Als iets niet duidelijk is of wij missen nog bewijsstukken, dan nemen wij contact met u op of we sturen een brief om meer informatie. Als u geen of onvoldoende bewijsstukken inlevert dan stoppen wij de aanvraag.  

 

2. Binnen vijf werkdagen komt u op een werkgesprek

U komt binnen vijf werkdagen op gesprek bij een werkconsulent voor een eerste kennismaking. Dit gesprek noemen wij een werkgesprek. In dit werkgesprek bespreken we uw mogelijkheden op het vinden van werk.  Na het werkgesprek volgt u twee weken het assessment.

 

Wij melden u aan bij werk.nl van het UWV.

Als de schuldregeling voorbij is, blijft het belangrijk uw financiën gezond te houden. Daarom is er in het eerste jaar nog contact met de medewerkers van Schuldhulpverlening. Samen bespreekt u of uw inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Zo nodig kan er opnieuw hulp geboden worden. Als uw financiële problemen zijn opgelost, wordt het nazorgtraject Schuldhulpverlening formeel afgesloten.

De maatregelen rondom het coronavirus roepen ook bij ondernemers in onze regio veel vragen op. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen te helpen. Lees meer over de hulp voor ondernemers.

Het doel van Stroomopwaarts is om inwoners uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te ondersteunen, zodat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat doen wij vanuit wetten en regels. Vanuit deze wetten en regels maken wij beleid. Hierin staat wat wij doen.

In de samenvatting van de beleidsregels over re-integratie staat in het kort wat wij doen, wat van u verwacht wordt en welke middelen we kunnen inzetten op uw weg naar werk

Heeft u op jonge leeftijd een ziekte of handicap gekregen, en kunt u daardoor nu en in de toekomst niet meer werken? Als u voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015, dan kunt u van het UWV een Wajong-uitkering krijgen.

Wanneer uw aanvraag compleet met alle gevraagde documenten bij ons binnen is dan hoort u uiterlijk binnen acht weken of u voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt.

Als uw aanvraag compleet is dan kunnen wij deze vaak sneller afhandelen. Als de aanvraag niet compleet is dan kan het langer duren. 

Als u geen of onvoldoende bewijsstukken inlevert  en u reageert niet op onze berichten, dan stoppen wij de aanvraag.  

Ja. Wanneer duidelijk is dat u een gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire bent worden deze labels direct bij uw naam verwijderd. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat u een gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire en onterecht gezien bent als fraudeur.

De hoogte van de uitkering hangt af van uw situatie en van het inkomen van u en uw partner. Er wordt rekening gehouden met uw leeftijd, de woonsituatie, met wie u woont en andere inkomsten. 

Lees meer over de hoogte van de bijstandsuitkering.

U heeft recht op een gehuwdenuitkering als u met uw partner in dezelfde woning verblijft en zorg draagt voor elkaar. Ook als u samenwoont, maar niet getrouwd bent, kunt u hier recht op hebben.

Daarnaast kunt u ook recht hebben op een gehuwdenuitkering als u met iemand een gezamenlijke huishouding voert. Dat betekent dat u met een ander in dezelfde woning woont en voor elkaar zorgt. Zo kunt u bijvoorbeeld een gezamenlijke huishouding voeren met uw broer, zus, grootmoeder, neef of een vriend of vriendin.

Je rijbewijs halen, een nieuwe laptop of spelcomputer kopen, op vakantie gaan of festivals bezoeken ... het kost allemaal veel geld.  Misschien ben je het overzicht in je geldzaken even kwijt? Of heb je zorgen over geld?

Op de website van moneyfit helpen ze je graag om op een fitte manier met je geld om te gaan.  Je vindt er tips over geld verdienen, geld besparen, maar ook over regelingen waar je recht op hebt, studeren, wonen of werken!  Je kunt er vragen om een MoneyFitMaatje of je vragen stellen via chat of whatsapp.

Voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt is het belangrijk dat u ingeschreven staat bij het UWV als werkzoekende. 

Staat u nog niet ingeschreven dan kunt u dat doen op de website www.werk.nl.  

Iedere verandering die gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw uitkering, geeft u door aan Stroomopwaarts. Vergeet dat niet want als wij daardoor teveel uitkering betalen dan kunt u daar een boete voor krijgen.

Enkele voorbeelden van een veranderde situatie zijn:

Uw financiële situatie verandert

 • U heeft een betaalde baan gevonden of u gaat studeren;
 • U gaat meer of minder verdienen;
 • U ontvangt een andere uitkering, of juist niet meer, of de hoogte daarvan is gewijzigd (denk aan studiefinanciering, WTOS, WW, Wajong, WIA en Kindgebonden budget);
 • U heeft meer geld door heffingskortingen of teruggaven van de Belastingdienst, alimentatie, een erfenis of een geldprijs, stortingen of bijschrijvingen op uw rekening door familie of bekenden.

Uw gezinssituatie verandert

 • U gaat trouwen, samenwonen, scheiden of u verwacht een kind;
 • Iemand komt bij u komen wonen, heeft de woning verlaten, een kind of partner wordt 21 jaar;
 • Iemand anders gaat (een deel van) uw woonlasten betalen;
 • Uw partner, kind of iemand anders van 21 jaar of ouder die bij u woont gaat studeren of stopt met studeren.

 

Als u inlichtingen en veranderingen niet of niet op tijd doorgeeft, dan kan het zijn dat u teveel of onterecht uitkering ontvangt. Dit geld moet u terug betalen.

Maar de wet ziet dit als fraude, u kunt er daarom ook een boete voor krijgen. Het is dus heel belangrijk om alle veranderingen door te geven.

 

 

 

Zolang de uitkering nog niet is toegekend, dan krijgt u vier weken na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering een voorschot. U hoeft dit voorschot niet aan te vragen. Wij maken dit aan u over.

Het is wel belangrijk dat u alle documenten op tijd aanlevert. Ander krijgt u dit voorschot niet na vier weken.

 

Zit u in geldnood? Kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Geef dit door bij de aanvraag. Wij kijken dan of u eerder een voorschot krijgt.

Als u het niet eens bent met het besluit dat genomen is over de aanvraag van uw uitkering, dan kunt u in bezwaar gaan. 

U moet het bezwaar binnen 6 weken, nadat u de brief, met daarin het besluit heeft ontvangen,  indienen bij het college van B&W van uw gemeente. Hoe u dit kunt doen leest u op de pagina ik wil bezwaar maken.

Momenteel wordt door de Belastingdienst onderzocht wie een gedupeerd ouder is door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Om die reden heeft Stroomopwaarts besloten om aan mogelijk gedupeerde ouders uitstel van betaling te verlenen voor openstaande vorderingen. Het vakantiegeld wordt pas uitbetaald als duidelijk is of iemand tot de groep gedupeerden behoort en bekend is welke gemeentelijke schulden kwijtgescholden gaan worden. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit op de website bekend gemaakt.

Dreigt u uit huis gezet te worden? Of worden gas, licht en energie afgesloten? Neem dan snel contact met ons op. U belt op werkdagen naar 010 - 246 55 55. Lees hierover meer op ik word uit huis gezet/afgesloten van elektriciteit/water

Herstel Toeslagen Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een speciaal team opgericht om te herstellen wat fout is gegaan als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat heet de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019? Of moet u geld terugbetalen? En weet u niet waarom? Hebt u problemen, omdat de Belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag terugvroeg? Of u geen persoonlijke betalingsregeling hebt gekregen? Dan kunt u contact opnemen met het Serviceteam Gedupeerden van de Belastingdienst. Het Serviceteam bekijkt de persoonlijke situatie van iedereen die zich meldt. Ook laat de Belastingdienst weten of u geld terugkrijgt en zo ja, hoeveel dat precies is.

Website: services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/
Telefoon: 0800 – 2 358 358

Juridisch loket

Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies.

Website: www.juridischloket.nl
Telefoon: 0900 – 8020

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman luistert naar signalen en klachten van burgers over de overheid. Klachten over de Belastingdienst kunt u indienen bij de Nationale ombudsman. Ook heeft hij onderzoek naar de kinderopvangtoeslagaffaire uitgevoerd. De Nationale ombudsman gaat tijdens de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag de klachtbehandeling monitoren.

Website: www.nationaleombudsman.nl
Telefoon: 0800 – 33 55 555

Nationale Kinderombudsman

Het maakt niet uit hoe oud je bent of waar je vandaan komt: Iedereen heeft rechten. Kinderen dus ook! Daarom zijn er wetten en regels die kinderen beschermen. De Kinderombudsman controleert of de overheid en andere organisaties in Nederland zich daar ook aan houden.

Website: www.dekinderombudsman.nl
Telefoon: 0800 876 54 32 (gratis)

Gemeentelijke ombudsman Rotterdam (alleen inwoners Vlaardingen)

Burgers, ondernemers en instellingen met klachten over de gemeente Vlaardingen kunnen terecht bij de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Hij werkt samen met de gemeente Vlaardingen om gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen.

Website: www.ombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 010 – 411 16 00

Gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam (alleen inwoners Vlaardingen)

De gemeentelijke kinderombudsman van Rotterdam is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en in sommige gevallen zelfs tot 23 jaar. Dat geldt dus ook voor kinderen van gedupeerde gezinnen. Sommige kinderen dragen de gevolgen van de problemen met de kinderopvangtoeslag nog steeds met zich mee. De kinderombudsman van Rotterdam heeft aandacht voor deze kinderen.

Website: www.kinderombudsmanrotterdam.nl
Telefoon: 0800 – 2345 111 (gratis)

Dreigt u uit huis gezet te worden? Of worden gas, licht en energie afgesloten? Neem dan snel contact met ons op. U belt op werkdagen naar 010 - 246 55 55. Lees hierover meer op de pagina ik word uit huis gezet of afgesloten van elektriciteit/water

Vragen m.b.t. Zakelijk

Na toestemming van Stroomopwaarts werkt de medewerker maximaal één maand met behoud van zijn uitkering. U hoeft dan geen loon te betalen. Deze periode is net zo lang als de maximale proeftijd aan het begin van een dienstverband. Vaak is dit genoeg om te bekijken of de medewerker geschikt is.

U kunt loonkostensubsidie aanvragen voor een medewerker die:

 • onder de Participatiewet valt
 • schoolverlater is, afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs of de entree-opleiding mbo
 • begeleid werk doet
 • in het doelgroepenregister is opgenomen

 • Wij zoeken voor u een geschikte kandidaat
 • De medewerker blijft in dienst bij Stroomopwaarts
 • Wij dragen alle risico’s bij ziekte en verzuim
 • Wij regelen de loonkostensubsidies of –dispensatie
 • Wij verzorgen jobcoaching en begeleiding
 • U heeft een opzegtermijn van één maand
 • U heeft een vast aanspreekpunt voor medewerker en leidinggevende
 • U bent een hardwerkende, gemotiveerde medewerker rijker
 • U kunt de medewerkers kosteloos overnemen
 • U voldoet aan de eisen van de Participatiewet
 • U kunt zich profileren als maatschappelijk verantwoord ondernemer

U ontvangt op tijd een reminder van uw accountmanager.

Het keurmerk 'partner in sociaal ondernemen' heeft een geldigheid van 2 jaar. 

Heeft u een vacature die interessant kan zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Neem dan contact op met uw accountmanager of het Werkgeversservicepunt van Stroomopwaarts. 
Heeft u geen vacature maar wel bepaalde werkzaamheden die geschikt kunnen zijn, dan bekijken wij samen met u hoe we hier een passende werkplek van kunnen maken. 

Contactgegevens: 010 -246 55 00 of wsp@stroomopwaarts.nl

Ja, als u inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt helpen aan een mooie baan, verwelkomen u graag als deelnemer aan het Sociaal Werkpact MVS. Neem om de verdere mogelijkheden te onderzoeken contact op met het Werkgeversservicepunt: 010 -246 55 00 of wsp@stroomopwaarts.nl

Heeft u interesse in detachering via Stroomopwaarts? Dan maakt u een afspraak met het Werkgeversservicepunt van Stroomopwaarts. De accountmanager van Stroomopwaarts komt bij u langs in het bedrijf om de vacature en benodigde competenties door te spreken. Stroomopwaarts zoekt een geschikte kandidaat voor u uit het bestand met mensen uit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of met een doelgroepenindicatie. Een medewerker van Stroomopwaarts komt met de voorgestelde kandidaat bij u langs voor een kennismaking. Is er een match dan worden er afspraken gemaakt.

De proefplaatsing is bedoeld voor mensen die onder de Participatiewet vallen en mensen die moeilijk werk vinden en in het bezit zijn van een:

 • WAO-uitkering
 • WIA-uitkering
 • WAZ-uitkering
 • Wajong-uitkering
 • Ziektewetuitkering
 • WW-uitkering

Het eerste halfjaar is de loonkostensubsidie vijftig procent van het wettelijk minimumloon. Na de loonwaardemeting is deze zeventig procent van het verschil tussen de feitelijke loonwaarde en het wettelijk minimumloon.

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Heeft u 25 of meer medewerkers in dienst? Dan bent u verplicht om een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen of in te lenen. Dit is het quotum arbeidsbeperkten. Voldoet u hier niet aan? Dan kan het zijn dat u een quotumheffing van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moet betalen. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Het Werkgeversservicepunt (WSP) Stroomopwaarts ondersteunt bedrijven in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam door onder meer:

 • advies te geven over de mogelijkheden om sociaal te ondernemen;
 • te adviseren over mogelijke regelingen vanuit het Rijk;
 • het uitvoeren van een QuickScan;
 • detachering of plaatsing van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • de mogelijkheid te bieden werk uit te besteden aan het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.

Als wij u zelf niet kunnen helpen, koppelen we u aan iemand binnen ons brede netwerk.

Wij werken met mensen die een uitkering krijgen via de Participatiewet en mensen met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening). Dit zijn ook mensen met een arbeidshandicap.

De QuickScan is een snelle, gedegen bedrijfsanalyse. Hiermee onderzoeken we hoe u binnen uw bedrijf werk kunt creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak kan er met een paar kleine, eenvoudige aanpassingen al veel bereikt worden.

Ook voor ZZP-ers is het interessant om aan te sluiten bij het Sociaal Werkpact MVS. Want ook het uitbesteden van werk aan het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts helpt mee om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid te bieden. Voorbeelden van werk of productieprocessen die uitgevoerd kunnen worden door medewerkers van het Werkleerbedrijf staat op de pagina werk uitbesteden

De medewerker blijft in dienst van Stroomopwaarts en werkt onder de cao Sociale Werkvoorziening of onder de Participatiewet (Nieuw Arbeidsbeperkten).  U ontvangt een overeenkomst waarin alle voorwaarden staan omschreven. Heeft u nog uw twijfels? Dan is er een proefplaatsing mogelijk. Bent u heel tevreden en wilt u de medewerker in dienst nemen? Ook dat is mogelijk!

De jobcoach van Stroomopwaarts introduceert de medewerker op de nieuwe werkplek. Zolang de medewerker bij u werkt, is de jobcoach het vaste aanspreekpunt voor de medewerker en zijn leidinggevende. De jobcoach komt regelmatig langs, houdt een oogje in het zeil en instrueert de leidinggevende over de begeleiding van de medewerker.

Als werkgever betaalt u het wettelijk minimumloon of cao-loon uit aan de medewerker. De loonkostensubsidie die u ontvangt, compenseert de verminderde productiviteit. Daardoor betaalt u uiteindelijk dus alleen voor de werkelijke arbeidsproductiviteit. De vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie is per 1 januari 2018 vastgesteld op 23,5 procent.

Het Werkgeversservicepunt Stroomopwaarts ondersteunt bedrijven in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bij het nakomen van de Banenafspraak. In 2013 sloten werkgevers en de overheid een Sociaal Akkoord. Ze spraken af dat beide partijen in de periode tot 2026 in totaal 125.000 extra banen zullen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgevers nemen hiervan 100.000 banen voor hun rekening. Stroomopwaarts ondersteunt u bij het invullen van deze banen door:

 • advies te geven over de mogelijkheden;
 • het uitvoeren van een Quick Scan;
 • detachering of plaatsing van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • de mogelijkheid te bieden werk uit te besteden aan het Werkleerbedrijf van Stroomopwaarts.

Stroomopwaarts rekent geen bemiddelingskosten.

Samen met u of een van uw medewerkers, loopt de accountmanager van WSP Stroomopwaarts door uw bedrijf. We kijken naar het hele bedrijfsproces en zoeken naar mogelijkheden om sociaal te ondernemen. Na afloop zet de accountmanager alle onderzoeksresultaten voor u op een rij. Misschien is het bijvoorbeeld mogelijk een nieuwe functie te creëren door de eenvoudige, repeterende werkzaamheden uit verschillende functies samen te voegen? Hierdoor hebben uw medewerkers meer tijd voor hun kerntaken. En u kunt iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen.

Bekijk hiervoor de pagina voordelen

De jobcoach van Stroomopwaarts introduceert de medewerker op de nieuwe werkplek. Zolang de medewerker bij u werkt, is de jobcoach het vaste aanspreekpunt voor de medewerker en zijn leidinggevende. De jobcoach komt regelmatig langs, houdt een oogje in het zeil en instrueert de leidinggevende over de begeleiding van de medewerker.

Voor een proefplaatsing gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft de intentie om de medewerker na de proefplaatsing een dienstverband van minimaal zes maanden aan te bieden
 • Na een proefplaatsing mag u geen proeftijd meer afspreken
 • Het aantal uren van het dienstverband is minimaal hetzelfde als dat van de proefplaatsing
 • U sluit tijdens de proefplaatsing een aansprakelijkheidsverzekering af voor de medewerker
 • De medewerker heeft een uitkering bij Stroomopwaarts

Als werkgever vraagt u loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar uw medewerker staat ingeschreven.

Voor het uitbrengen van een offerte neemt u contact op met het Werkgeversservicepunt Stroomopwaarts.

Bel naar 010 - 246 5500 of stuur een e-mail naar wsp@stroomopwaarts.nl.

U neemt contact op met het Werkgeversservicepunt Stroomopwaarts voor een kennismakingsgesprek met een van onze accountmanagers. De accountmanager komt persoonlijk bij u langs om al uw vragen te beantwoorden. U krijgt uitleg over de QuickScan en kan hier direct een afspraak voor maken.

Bel naar 010 - 246 5500 of stuur een e-mail naar wsp@stroomopwaarts.nl.

Naast individuele detachering is er ook de mogelijkheid tot groeps- of flexdetachering:

 • Bij groepsdetachering werkt een groep medewerkers uit het Werkleerbedrijf bij u op locatie. Een werkleider van Stroomopwaarts begeleidt hen.
 • Bij flexdetachering gaat het om kortdurend werk. Dit werk kan door één of meer medewerkers uit de Sociale Werkvoorziening gedaan worden.

Bij aanpassing van de werkplek kunt u van het UWV een vergoeding krijgen van de werkelijk gemaakte (meer)kosten.

 

De QuickScan kost u geen geld. Wel vraagt deze om een investering in tijd en energie.

De leidinggevende stuurt maandelijks een overzicht van de gewerkte uren naar deta-btw@stroomopwaarts.nl. Na verwerking van de uren in het registratiesysteem van Stroomopwaarts ontvangt u een overzichtelijke factuur.