Zoek

Ik ben ondernemer en wil een uitkering aanvragen

 

Zelfstandig ondernemers (ook zzp'ers) uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus in de acute financiële problemen zitten, kunnen nu versneld een tijdelijke bijstandsuitkering aanvragen bij Stroomopwaarts. Voor deze noodregeling gelden versoepelde voorwaarden. De noodregeling komt vanuit het kabinet en heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

De Tozo liep oorspronkelijk tot 1 juni. Op 20 mei is door het kabinet een verlenging bekend gemaakt, Tozo 2. U kunt op korte termijn een aanvraag doen voor Tozo 2. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat op onze website. Tozo 1 liep tot 1 juni. U kunt voor de periode maart t/m mei geen bijstand meer aanvragen. Tozo 2 gaat over de maanden juni, juli, augustus en september en krijgt een partnerinkomenstoets.

Let op: Tozo 2 is op dit moment nog niet aan te vragen. Probeer het later  deze week nog eens.

Over de Tozo-regeling

Over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling)  geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de maatregelen rond het coronavirus en niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

 

We vragen u alleen gebruik te maken van de Tozo als u het geld echt nodig heeft. Achteraf controleren we de aanvragen. Vraag Tozo zelf aan en doe dit niet via een tussenpersoon. Heeft u hulp nodig? Neem contact per ons op 010 246 55 55. 

De Tozo-regeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden:

 • Bent u zelfstandig ondernemer? Heeft u een eenmanszaak, vof of bv of bent u zzp’er?
 • Bent u ouder dan 18 jaar?
 • Stond u voor 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 • Woont u in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam?
 • Werkt u gemiddeld meer dan 23,5 uur per week (1.225 uren per jaar) als ondernemer?
 • Liggen uw inkomsten onder de voor u geldende bijstandsnorm?

Heeft u een of meer keren ‘nee’ geantwoord?

Neem den contact met ons op om uw situatie te bespreken via 010 246 55 55 (werkdagen 8.00 - 16.30 uur).

U kunt ook de beslisboom van de Rijksoverheid invullen of deze schematische tekening bekijken. Let op! de website verwijst u naar uw gemeente (Vlaardingen, Maassluis of Schiedam), maar de aanvraag verloopt via Stroomopwaarts.

AOW

Ontvangt u geen AOW? Dan kunt u Tozo bijstand en krediet aanvragen. Ontvangt u AOW? Dan kunt u enkel krediet aanvragen.

Achteraf controle

We vragen u alleen gebruik te maken van de Tozo als u het geld echt nodig heeft. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vorderen wij de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

De Tozo regeling bestaat uit twee delen:

 • Een tijdelijke inkomensondersteuning die uw inkomen aanvult tot de voor u geldende bijstandsnorm.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.
  De financiële problemen zijn ontstaan door de corona-maatregelen. U beschikt niet over financiële middelen om zelf de liquiditeitsproblemen op te lossen. ​

   

De regeling bestaat uit Tozo 1 en Tozo 2. Tozo 1 was geldig van 1 maart tot 1 juni. Tozo 2 loopt van 1 juni t/m september. Bij Tozo 2 wordt er, anders dan voorheen, gekeken naar het inkomen van de partner.

De versoepeling van de regels van de Bbz houdt onder andere in:

 • Als u aan de voorwaarden voldoet is de uitkering een gift. U hoeft deze niet terug te betalen
 • Wij kijken niet naar uw vermogen en vermogen van een eventuele partner.
 • Wij controleren de levensvatbaarheid van uw bedrijf niet.
 • U krijgt sneller uw geld. Wij streven ernaar om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen in plaats van binnen 13 weken.

Achteraf worden aanvragen gecontroleerd. 

Op basis van deze tijdelijke regeling kunt u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning ontvangen tot aan de voor u geldende bijstandsnorm. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er was tot 1 juni geen vermogens- en partnertoets. Vanaf 1 juni is er wél een partnertoets. 

Naast de inkomensondersteuning kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157 euro. Dit bedrag betaalt u wel terug tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Ja, op 20 mei jl. heeft het kabinet de verlenging aangekondigd. Tozo 1 liep van maart t/m mei. Vanaf 1 juni t/m 30 september loopt de Tozo 2. In de loop van de eerste week van juni kunt u Tozo 2 aanvragen. Ondernemers die al eerder Tozo 1 hebben aangevraagd, kunnen dan een verkorte aanvraag doen. 

Dan moet u deze aan ons doorgeven. Geef uw inkomsten (na aftrek van alle kosten) door via ons contactformulier

Aanvragen Tozo

Tozo 2 is op dit moment nog niet aan te vragen. Probeert u het later in de week nog eens.

De aanvraag verloopt via een digitaal aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

 • Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.
 • U kunt de aanvraag ook op een smartphone of tablet doen.

Houd er rekening mee dat het erg druk is bij ons. Wij krijgen veel aanvragen binnen op dit moment. U kunt uw aanvraag voor Tozo 2 tot 30 september 2020 indienen. 

 

Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

 

stappen voor aan aanvraag Tozo

Bekijk het stappenplan

 • Kopie/ scan van uw Identiteitsbewijs
 • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop het bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is tevens het bankrekeningnummer waar u uw uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben
 • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heeft u die niet? Stuur dan  bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.
 • Vraagt u krediet aan? Dan levert u ook de laatste bankafschrift in van al uw rekeningen (privé en zakelijk).

Door de grote hoeveelheid aanvragen zijn we momenteel nog druk bezig met het afhandelen. Als u de Tozo 1 heeft aangevraagd maar hier nog geen besluit op heeft ontvangen, dan is uw aanvraag nog bij ons in behandeling.  We vragen u om dan nog even te wachten met het aanvragen van Tozo 2. Zodra u het besluit ontvangt kunt u alsnog een aanvraag voor Tozo 2 indienen. Toekenning voor Tozo 1 is namelijk bepalend voor de verlenging.

 

Inkomensondersteuning

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen.  Er zijn echter heel veel aanvragen en dat lukt niet in alle gevallen.  Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen de inkomensondersteuning . Lukt het ons niet om uw aanvraag binnen 4 weken te beoordelen? Dan kunt u bij financiële nood een voorschot aanvragen. Neem daarover contact met ons op.

Hoe hoog het voorschot is, hangt af van het inkomen en de samenstelling van uw huishouden. 

Krediet

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen. Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen het krediet. 

 

Mocht u in financiële nood verkeren doordat u nog in afwachting bent van de afhandeling neemt u dan contact met ons op. Telefoonnummer 010 - 246 55 55. We kunnen dan eventueel een voorschot verstrekken.

Dat kan. We proberen u telefonisch te helpen of maken een afspraak bij ons op locatie. Bel naar 010 246 55 55

Let op! Er zijn bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft geen extra kosten te maken; wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u bellen naar 010 246 55 55.

Stroomopwaarts verstrekt de uitkering 1 keer aan een huishouden. Welk bedrag u maximaal krijgt, hangt af van uw gezinssamenstelling. Dit geldt ook als beide partners ondernemer zijn. De voor u geldende bijstandsnorm vindt u op deze pagina. Heeft u of uw partner nog enige inkomsten? Dan wordt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering levensonderhoud het inkomen van de meestverdienende partner buiten beschouwing gelaten.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u op uw scherm de melding dat uw aanvraag succesvol is verzonden. Dit is uw ontvangstbevestiging. U krijgt geen e-mail. 

 

Controleren?

Als u inlogt op DigiD kunt u de status van uw aanvraag bekijken. Er zijn drie statussen:

 • Ingediend = ingediend en door ons ontvangen
 • Openstaand = nog niet verstuurd
 • Wachten op ondertekenen partner = partner moet nog ondertekenen

Per 9 april hebben wij de aanvragen Tozo overgenomen van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Rotterdam. Heeft u via het RBZ een aanvraag voor Tozo 1 gedaan en heeft u nog niets van ons gehoord? Neem dan contact met ons op via 010 246 55 55.

U kunt over de periode maart tot en met mei geen Tozo meer aanvragen. Dit was Tozo 1 en deze regeling liep tot 1 juni 2020. Voor de periode juni tot en met september kunt u binnenkort wel Tozo 2 aanvragen.

Bbz-uitkering

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Heeft u acute financiële problemen, die niet het gevolg zijn van de coronamaatregelen? Dan kunt u een aanvraag Bbz-uitkering doen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

Meer hulp voor ondernemers

KvK heeft een coronaloket geopend. Op de website vindt u veel informatie over alle regelingen voor ondernemers. Ook kun u telefonisch vragen stellen. Kijk op de website van de KvK voor meer informatie.