Extra inkomen bij tekort
Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Extra inkomen bij tekort

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft Stroomopwaarts ‘extra’s bij een laag inkomen’. Dat kan een extra zijn via Stroomopwaarts en de gemeentelijke ontheffingen en landelijke regelingen. Dit kan een geldvergoeding zijn of u hoeft bepaalde kosten niet te betalen. Bijvoorbeeld gemeentelijke afvalstoffenheffing. Hierdoor kunt u aan het eind van de maand net een beetje extra geld overhouden. Of hulp krijgen bij onverwachte kosten. Er zijn ook landelijke regelingen.

 

Via de website www.berekenuwrecht.nl van het Nibud kunt u uitrekenen waar u recht op heeft.

 

Wat is een laag inkomen?

Een laag inkomen is gelijk aan het inkomen dat iemand krijgt uit de bijstandsuitkering. Of lager dan dat. Of u in aanmerking komt voor de regelingen, hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. U mag vaak net iets meer verdienen dan een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld 10 of 20 procent meer. Per regeling staat aangegeven wat de voorwaarden zijn. 

Kind is aan het zwemmen

Voor kinderen

Meedoen is belangrijk voor kinderen. Er is een geldbijdrage voor schoolspullen, sport, muziek- of dansles, een uitje en een verjaardagsbox.

Geld met stethoscoop

Beter verzekerd (CAV)

Nog beter verzekerd naast uw basis zorgkostenverzekering? Dat kan met de Collectieve aanvullende verzekering van uw gemeente. Er worden meer kosten vergoed en de uw gemeente betaalt een gedeelte van uw premie.

medewerker stroomopwaarts in gesprek over bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Heeft u onverwacht extra kosten? En kunt u die niet betalen? Kijk of u recht hebt op bijzondere bijstand. Kan bijzondere bijstand niet? Kijk dan of een sociale lening van de kredietbank Rotterdam mogelijk is.

Vrouw is aan het studeren achter een computer

Individuele studietoeslag

Studeert u? En heeft u een beperking? Dan is het vaak niet mogelijk om naast de studie te werken. De studietoeslag geeft een steuntje in de rug om toch te kunnen studeren.

Aanvraag IIT

Individuele Inkomenstoeslag

Heeft u al lange tijd een laag inkomen en is het niet mogelijk om te werken? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag. De toeslag is een vast bedrag die u eenmaal per 12 maanden kunt aanvragen. U mag zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt.

Logo van Rotterdampas

Rotterdampas

Plezier maakt alles leuker! Met de Rotterdampas voor € 5,- per pas (volwassenen) doet u heel veel leuke dingen, gratis of met korting. Een dagje Blijdorp, naar het museum, een keer naar de bioscoop of korting op entree bij de Kroepoekafbriek.

Jongeren zijn aan het voetballen

Sport en Cultuur voor jongvolwassenen

Ook voor jong volwassenen (18 en 27 jaar) is het belangrijk om te kunnen sporten. Het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of lesgeld en/of materialen met een maximum bedrag van € 225,- per jaar. .

Tram van de RET

Voor inwoners Schiedam: vrij reizen AOW-gerechtigden

Gemeente Schiedam vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook ouderen met een kleine portemonnee. Daarom biedt de gemeente Schiedam, in samenwerking met de RET, het Vrij reizen voor AOW-gerechtigden.

Kwijtschelding gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting

Misschien heeft u recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. U hoeft deze belastingen dan niet te betalen. Deze vraagt u aan via de gemeente of site van de Regionale Belasting Groep

Vrouw krijgt ondersteuning door krukken

Hulp en ondersteuning in uw dagelijks leven (WMO)

De meeste mensen willen dingen zelf blijven doen. Bijvoorbeeld zelfstandig wonen of activiteiten doen. Soms wordt dat moeilijker door een beperking of ouder worden. Met kleine aanpassingen lukt dit vaak (weer). Bijvoorbeeld met een hulpmiddel, een aanpassing in huis of hulp in huis. Of hulp bij het meedoen aan leuke activiteiten. Rogplus helpt u.

Medewerker Stroomopwaarts helpt inwoner met schulden

Hulp bij schulden

Wilt u beter omgaan met geld? Of lukt het u niet om elke maand rond te komen? Op tijd hulp zoeken geeft rust. Hulp is er op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een eenmalig gesprek, een cursus met tips over hoe u beter kunt omgaan met geld of bij problematische schulden hulp bij een schuldregeling met uw schuldeisers.

Vrouw is administratie aan het doen

Toeslagen Belastingsdienst

U kunt misschien toeslagen krijgen voor huur, zorg en kinderopvang. Dit is een geldbijdrage die u krijgt van de Belastingdienst. U vraagt dit aan via de website van de Belastingdienst. Heeft u daar hulp bij nodig? Dan helpt onze Formulierenbrigade.

Medewerker Voedselbank deelt eten uit aan inwoner

Voedselbank

Een goede en gezonde maaltijd voor u en uw gezin. Voedselbanken helpen u graag. U krijgt iedere week een box met boodschappen. Lees meer op de website van de Voedselbank.

Laptop waarop de website met geldplannen openstaat

Bereken waar u recht op heeft

Via de website van het Nibud kunt u uitrekenen waar u recht op heeft. Alle regelingen hierboven worden hierin meegenomen.

Laag inkomen, vermogen, andere inkomsten

Heeft u recht op bovenstaande regelingen? Dat heeft vaak te maken met uw inkomen, uw gezin en vermogen. In de vragen hieronder leest u daar meer over.

Als u een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen en het vermogen van uw partner. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. Ook houden we rekening met de waarde van een koopwoning. Hiervoor gelden andere regels.

Betaalt u schulden af? Dan  mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2021

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 6.295,-
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 12.590,-
Gehuwd of samenwonend  € 12.590,-

Een laag inkomen is gelijk aan het inkomen dat iemand krijgt uit de bijstandsuitkering. Of lager dan dat. Of u in aanmerking komt voor de regelingen, hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. U mag vaak net iets meer verdienen dan een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld 10 of 20 procent meer. Per regeling staat aangegeven wat de voorwaarden zijn. 

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2021

Leefvorm maximaal maandinkomen
zonder vakantiegeld
maximaal maandinkomen
met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.229,73 € 1.294,44
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.229,73  € 1.294,44
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.756,74 € 1.849,20
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.367,98 € 1.439,98
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.844,87 € 1.952,50

 

 

Onderstaande bedragen zijn 110 % van de bijstandsnorm van 1 juli 2021

110% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.127,25 € 1.186,57
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.127,25 € 1.186,57
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.610,35 € 1.695,10
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.253,98 € 1.319,98
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.700,30 € 1.789,79

Als u werkt en een salaris ontvangt dan zijn dat inkomsten.  Inkomsten kunt u ook hebben omdat u een andere uitkering of (kinder)alimentatie van u of uw partner ontvangt. 

Maar ook als u of uw familie en vrienden geld stort op uw  rekening dan zien wij dat als inkomsten.  U kunt dit geld gebruiken voor het betalen van uw vaste lasten en boodschappen.

Heeft u andere inkomsten?
Geef ze dan elke maand aan ons door. U kunt hiervoor het contactformulier op deze website gebruiken. 

Stroomopwaarts berekent dan hoe hoog het bedrag is waarmee uw inkomen wordt aangevuld.

Voor kinderen

Meedoen is belangrijk voor kinderen. Er is een geldbijdrage voor schoolspullen, sport, muziek- of dansles, een uitje en een verjaardagsbox.

Kinderen moeten mee kunnen op schoolreis, kunnen sporten of muziekles volgen. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. Gezinnen met een laag inkomen hebben daar niet altijd geld voor. Daarom biedt Stichting Leergeld voor deze gezinnen verschillende regelingen. Ook kan Stichting Leergeld vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft.

Wat kan ik aanvragen?

Via de website van de stichting Leergeld kunt u voor uw kind(eren) het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets; (u betaalt € 10,- mee)
 • computer of laptop; ( voor een laptop betaalt u €50,- mee)

Voor wie is dit? 

Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met laag inkomen.

Ga naar de website van Stichting Leergeld

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • Het is voor kinderen van 4 tot 18 jaar;
 • U hebt een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm; 
 • Voor één kind kan óf een sportaanvraag, óf een cultuuraanvraag worden gedaan, dus niet allebei;
 • Betaling van contributie en of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging of winkel. Er wordt geen geld aan ouders/verzorgers verstrekt;
 • Bijdrage vanuit Jeugdfonds Sport & Cultuur moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.

Aanvragen altijd via een tussenpersoon

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een tussenpersoon (intermediair), bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De lijst met de tussenpersonen vindt u op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job!

 

Vraag een verjaardagsbox aan via de website van Stichting Jarige Job

Met de Rotterdampas kunt u met uw hele gezin bijvoorbeeld gratis naar de film, het zwembad, de Euromast en krijgt u kortingen bij talloze attractieparken. Voor volwassenen met een laag inkomen kost de Rotterdampas € 5,-. Als u gelijktijdig een pas aanvraagt voor uw kinderen tot 18 jaar, dan is deze voor uw kinderen gratis.

 

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2021

Leefvorm maximaal maandinkomen
zonder vakantiegeld
maximaal maandinkomen
met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.229,73 € 1.294,44
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.229,73  € 1.294,44
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.756,74 € 1.849,20
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.367,98 € 1.439,98
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.844,87 € 1.952,50

 

 

Voor inwoners van Vlaardingen en Schiedam is er de regeling 'vergoeding ouderbijdrage 2 dagdelen peuteropvang'.  Voor de ontwikkeling van een kind is de peuteropvang belangrijk. Op een peuteropvang leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. 

Hoe werkt het?
 • U woont in Vlaardingen of Schiedam;
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • Uw vermogen is niet te hoog;
 • U hebt een kind in de leeftijd van (Vlaardingen) 2 tot 4 jaar, (Schiedam) 2,5 tot 4 jaar;
 • U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst;
 • U schrijft uw kind in bij een peuteropvang in de gemeente Vlaardingen / Schiedam of uw kind bezoekt al een peuteropvang in de gemeente Vlaardingen / Schiedam;
 • De peuteropvang dient de kosten van 2 dagdelen in bij Stroomopwaarts.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier:

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

Heeft u geen bijstandsuitkering? Dan vragen we ook naar uw inkomen en vermogen.  Download dan het aanvraagformulier

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

 

De gemeente Maassluis biedt deze regeling niet aan voor haar inwoners.

Collectieve aanvullende verzekering (CAV)

Met deze verzekering breidt u de zorgverzekering uit met extra vergoedingen. Bijvoorbeeld voor de kosten van een bril of de tandarts. De verzekeraar DSW geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

De voorwaarden zijn:

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent AV standaard of AV Top verzekerd bij zorgverzekeraar DSW (of stapt over)
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen is niet te hoog.
 • Er is geen betalingsachterstand of schuld bij een zorgverzekeraar.

Op de website  www.gezondverzekerd.nl  kunt u berekenen en vergelijken of u voordeel heeft van de CAV.   Wilt  u meedoen dan kunt u zich hier ook aanmelden voor deze verzekering.

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2021

Leefvorm maximaal maandinkomen
zonder vakantiegeld
maximaal maandinkomen
met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.229,73 € 1.294,44
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.229,73  € 1.294,44
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.756,74 € 1.849,20
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.367,98 € 1.439,98
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.844,87 € 1.952,50

 

 

Individuele Inkomenstoeslag

Als u geen zicht heeft op inkomensverbetering, komt u wellicht in aanmerking voor deze toeslag. De individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat eenmaal per 12 maanden kunt aanvragen. U mag zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt.

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

 

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

De hoogte van de inkomenstoeslag bestaat vanaf 15 mei 2020 voor inwoners van Maassluis en Vlaardingen alleen uit een standaardtoeslag. 

 Standaardtoeslag in 2021

 • Alleenstaande (ouder): € 217,-
 • Gehuwden/samenwonenden: € 381,-

Woont u in Schiedam, dan ontvangt u ook een kindertoeslag.  De hoogte hangt af van de leeftijd van het oudste kind.

 • € 112,- wanneer het oudste kind 0 t/m 11 jaar is
 • € 223,- wanneer het oudste kind 12 t/m 17 jaar is

 • U hebt de afgelopen 36 maanden (3 jaar) een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm en dat stijgt niet meer in het komende jaar. U kunt dit aantonen met bewijsstukken van jaaropgaven, eventueel aangevuld met maandelijkse inkomensspecificaties.
 • U werkt parttime en kunt niet meer uren werken vanwege ziekte of handicap.
 • U of uw partner heeft - een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 100%.
 • U hebt een bijstandsuitkering en er wordt niet verwacht dat u binnen een jaar een baan vindt.

Onderstaande bedragen zijn 110 % van de bijstandsnorm van 1 juli 2021

110% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.127,25 € 1.186,57
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.127,25 € 1.186,57
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.610,35 € 1.695,10
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.253,98 € 1.319,98
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.700,30 € 1.789,79

Individuele studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om de studie te betalen. Voor Studenten met een beperking is het vaak niet mogelijk om naast de studie te werken. Voor hen is de studietoeslag, een bedrag van € 761,- per jaar. Een steuntje in de rug om toch te kunnen studeren.

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 30 jaar
 • U heeft een beperking/handicap waardoor u niet zelfstandig in staat bent het minimumloon te verdienen
 • U heeft recht op een uitkering studiefinanciering (WSF of WTOS)
 • Uw vermogen is niet te hoog
 • U ontvangt géén Wajong-uitkering van UWV
 • U als niet-uitkeringsgerechtigde staat ingeschreven als werkloze werkzoekende bij het UWV

Download het formulier studietoeslag

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Postadres

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Rotterdampas voor €5

Plezier maakt alles leuker! Met de Rotterdampas voor € 5,- per pas (volwassenen) doet u heel veel leuke dingen, gratis of met korting. een dagje blijdorp, naar het museum, een keer naar de bioscoop of korting op entree bij de Kroepoekafbriek. Als u gelijktijdig een pas aanvraagt voor uw kinderen tot 18 jaar, dan is deze voor uw kinderen gratis.

Met de Rotterdampas kunt u met uw hele gezin bijvoorbeeld gratis naar de film, het zwembad, de Euromast en krijgt u kortingen bij talloze attractieparken. Voor volwassenen met een laag inkomen kost de Rotterdampas € 5,-. Als u gelijktijdig een pas aanvraagt voor uw kinderen tot 18 jaar, dan is deze voor uw kinderen gratis.

 

Sport en Cultuur voor jongvolwassenen

Is er geen geld voor sport of een creatieve hobby? Ook voor jong volwassenen (18 en 27 jaar) is het belangrijk om te kunnen sporten. Het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of lesgeld en/of materialen met een maximum bedrag van € 225,- per jaar. Deelnemen aan sport of creatieve activiteiten zorgt o.a. voor een goede conditie, verminderde kans op ziekten, sterk sociaal netwerk én een groeiend zelfvertrouwen.

De voorwaarden zijn:

 • U bent inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 27 jaar oud. (voor kinderen tot 18 jaar is er het  Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Het huishoudinkomen is onder de 120% van de bijstandsnorm
  - Alleenstaand: € 1.174,68 (netto)
  - Gehuwde/samenwonende: € 1.678,12 (netto)

 

 

Met het Jongvolwassenenfonds Sport & Cultuur  kunt u lid worden van een sportvereniging of culturele instelling. Zo maken we sport of een andere creatieve activiteit als schilderen, theater, muziekles of beeldende kunst voor iedereen toegankelijk.

 • De vergoeding is een maximaal bedrag van € 225,- per jaar voor sport of voor cultuur
 • Deze vergoeding of de contributie wordt rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder betaald
 •  Een aanvraag is één jaar geldig. Na 12 maanden kunt u opnieuw een aanvraag doen

 • Een aanvraag wordt gedaan via een digitaal aanmeldingsformulier. Dit doet een intermediair die actief is in uw eigen woonplaats.
 • Kijk op de website www.volwassenenfonds.nl/deelnemers voor intermediairs in uw woonplaats.

 

 

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2021

Leefvorm maximaal maandinkomen
zonder vakantiegeld
maximaal maandinkomen
met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.229,73 € 1.294,44
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.229,73  € 1.294,44
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.756,74 € 1.849,20
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.367,98 € 1.439,98
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.844,87 € 1.952,50

 

 

Kwijtschelding gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager en geen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. U hoeft deze belastingen dan niet te betalen. De kwijtschelding vraagt u aan via de gemeente of site van de Regionale Belasting Groep. Lees hieronder hoe dit in uw gemeente is geregeld.

Kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen in Maassluis kunt u aanvragen via de website van de gemeente

Inwoners van Vlaardingen ontvangen het aanslagbiljet niet van de gemeente, maar van de Regionale Belasting Groep (RBG). U krijgt een gecombineerde aanslag, waarop zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelasting staan.

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunt u aanvragen via de website van de RBG.

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunt u aanvragen via de website van de RBG.

Ja, dat kan. Onze Formulierenbrigade helpt u bij het aanvragen van de kwijtschelding. 

Voor inwoners Schiedam: Vrij reizen voor AOW-gerechtigden

De gemeente Schiedam vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook ouderen met een kleine portemonnee. Daarom biedt de gemeente Schiedam, in samenwerking met de RET, het Vrij reizen voor AOW-gerechtigden.

Het Vrij reizen is voor  inwoners van Schiedam, die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.  

 U kunt het vrij reizen aanvragen via de website van de gemeente Schiedam.

Onderstaande bedragen zijn 110 % van de bijstandsnorm van 1 juli 2021

110% bijstandsnorm
Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.127,25 € 1.186,57
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.127,25 € 1.186,57
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.610,35 € 1.695,10
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.253,98 € 1.319,98
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.700,30 € 1.789,79