Zoek

Klachten en bezwaar

Bent u niet tevreden over ons? Bent u het niet eens met een besluit van Stroomopwaarts?  Dit kunt u bij ons melden.

Een klacht is iets anders dan een bezwaar.

 • Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of over een medewerker? Dan kunt u een klacht indienen.
 • Bent u het niet eens met een besluit van Stroomopwaarts? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Klacht

Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening of bejegening van een medewerker? Probeer eerst het probleem uit te praten met de medewerker of zijn of haar leidinggevende. Wanneer dit niet lukt, kunt u een klacht indienen.

U  kunt een klacht indienen via het digitaal klachtenformulier of per post. Deze stuur u naar:

Stroomopwaarts
T.a..v.  Klachten
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Of u levert de klacht in bij een balie van de Formulierenbrigade of de receptie van de volgende locaties:

Maassluis, Koningshoek 93.050
Vlaardingen, Westnieuwland 6
Schiedam, Broersvest 110

Binnen zes weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van Stroomopwaarts. Wanneer wij meer tijd nodig hebben om de klacht te onderzoeken, krijgt u hierover een schriftelijk bericht.

 

Ik heb een vraag over mijn klacht

Heeft u een klacht ingediend en wilt u informatie over bijvoorbeeld de voortgang van de afhandeling? Dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of per telefoon via 010 246 5555

Bezwaar

U kunt gebruik maken van het bezwaarformulier(PDF) of zelf een bezwaar schrijven.

 

Schrijft u zelf een bezwaar? In het bezwaarschrift zet u:

 • Uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Datum van uw bezwaarschrift
 • Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit van Stroomopwaarts
 • Uw handtekening

 

Opsturen

Stuur binnen zes weken uw bezwaarschrift en een kopie van het besluit naar:

 

College van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente
p/a Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE  Maassluis

Nadat u een bezwaar heeft ingediend:

 • U ontvangt een brief met de bevestiging dat wij bezwaarschrift hebben ontvangen.
 • In de meeste gevallen belt een juridisch medewerker van Stroomopwaarts u hierna op. Bijvoorbeeld om uitleg te geven of om meer informatie op te vragen.
 • Blijft u het na dit telefoongesprek oneens met het besluit en wilt u verder met uw bezwaar, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek of een hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften. U mag naar het gesprek of de hoorzitting iemand meenemen.
 • Na het gesprek of de hoorzitting volgt een besluit over uw bezwaarschrift.

Wilt u juridisch advies? Wilt u bijvoorbeeld weten of het zinvol is om bezwaar te maken? Dan kunt u onder meer terecht bij het Juridisch Loket.

Bent u het niet eens met het besluit dat de gemeente over uw bezwaarschrift neemt, dan kunt u bij de rechtbank Rotterdam in beroep gaan. U moet daarvoor wel kosten (griffierecht) betalen. Geeft de rechtbank u gelijk, dan krijgt u deze kosten terug.

 

Stuur uw beroepschrift en een kopie van het besluit op bezwaar naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Beslist de gemeente niet op tijd over uw bezwaarschrift? Dan laat u eerst schriftelijk weten dat de beslistermijn is verstreken en vraagt u de gemeente om een beslissing over uw bezwaarschrift. Zo stelt u de gemeente schriftelijk in gebreke. De gemeente heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

De gemeente kan een bezwaarschrift alleen behandelen als het op tijd ontvangen is. Gerekend vanaf de datum dat het besluit aan u verzonden is, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Bent u te laat? Dan kan uw bezwaarschrift alleen behandeld worden als er sprake was van redenen die zo zwaarwegend zijn dat van u niet gevraagd kon worden om eerder bezwaar te maken.

Heeft u een bezwaarschrift ingediend en wilt u informatie over bijvoorbeeld de voortgang van de afhandeling? Dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of per telefoon via 010 246 5555