Inwoners met schulden krijgen eerder hulpaanbod
Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Nieuws

Inwoners met schulden krijgen eerder hulpaanbod

woensdag 03 februari 2021
Foto: Stroomopwaarts
Foto: Stroomopwaarts

Vanaf dit jaar krijgen inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bericht van Stroomopwaarts over hun betaalachterstanden. Daarin biedt Stroomopwaarts hulp bij de (beginnende) geldproblemen. Hoe zit dat?

Lees hieronder verder

Per 1 januari is er een nieuwe wettelijk taak (vroegsignalering) voor gemeenten om contact op te nemen met inwoners met een betalingsachterstand van vaste lasten. Het gaat om betaalachterstanden van huur, zorgverzekering, energie en drinkwater. De gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben deze taak bij Stroomopwaarts neergelegd. Stroomopwaarts ontvangt een melding over een inwoner met een betaalachterstand en biedt deze inwoner hulp bij hun betaalproblemen.

Welke hulp biedt Stroomopwaarts?

De hulp kan het regelen van een betalingsregeling, korte begeleiding en advies of een andere vorm van schuldhulpverlening zijn. Na een melding worden inwoners gebeld, krijgen een smsje of een brief waarin Stroomopwaarts hulp aanbiedt. Bij drie of meer betalingsachterstanden, kiest Stroomopwaarts soms ook voor een huisbezoek. Wil de inwoner hulp? Dan wordt de incasso opgeschort voor 30 dagen.

Waarom benadert Stroomopwaarts inwoners?

Eerder was de gemeente afhankelijk van de inwoner tot deze de stap nam om hulp te vragen. Mensen met geldproblemen wachten vaak te lang hiermee. Gemiddeld 4 tot 5 jaar. Dan zijn schulden vaak al hoog. Inwoners die schuldhulpverlening aanvragen bij Stroomopwaarts hebben gemiddeld 15 schuldeisers. Door vroegsignalering zijn we er al bij vanaf één betalingsachterstand. En kunnen we grotere geldproblemen voorkomen.

Signaalpartners

De meldingen komen van zogenoemde signaalpartners. Dit zijn zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties, energiebedrijven en waterleveranciers. Deze partners hebben het landelijke (of lokaal) convenant ‘Vroegsignalering Schulden’ getekend.