Een bijstandsuitkering aanvragen
Logo Stroomopwaarts MVS
Zoek

Een bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen werk en onvoldoende geld om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Hiermee betaalt u de noodzakelijke kosten zoals huur, zorgverzekering, boodschappen en kleding. Een bijstandsuitkering is tijdelijk totdat u werk heeft gevonden.

Als u geen recht heeft op een andere uitkering en u heeft onvoldoende inkomen om van te leven, kan het dat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Om dit te bepalen, tellen we al uw inkomsten bij elkaar op. Bijvoorbeeld inkomsten uit werk, (kinder)alimentatie, een WW- of WIA-uitkering. Ook kijken we naar uw eigen vermogen, zoals spaargeld, een auto, verzekeringen met waarde en bezit zoals een eigen woning.

Heeft u recht op een bijstandsuitkering?

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u: 

 • 18 jaar of ouder bent;
 • niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven;
 • geen betaalde baan kunt vinden;
 • u geen recht heeft op een andere uitkering;
 • u niet in detentie zit of in het buitenland woont. 

Controleer eerst bij het UWV of u recht heeft op een ww-uitkering (of andere uitkering). Bent u getrouwd of woont u samen met een partner? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan.

Hulp bij uw aanvraag

Lukt het u niet om zelf de aanvraag in te vullen? En kan niemand in uw omgeving helpen? Dan kunt u een afspraak maken met het ons Open Leerwerkcentrum.  Wij helpen u dan met uw aanvraag.  Bel naar 010 246 55 55.

Direct aanvragen

Wilt u nu een bijstandsuitkering aanvragen? En heeft u een DigiD-inlog?
Dan kunt u online uw aanvraag direct invullen.

 • Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.
 • U kunt de aanvraag ook op een smartphone of tablet doen.
 • Ondernemer? Vraag een Bbz-uitkering aan. Of de verlengde Tozo  op de pagina Tozo.

Nog niet direct aanvragen? Lees de informatie hieronder. Ons Open Leerwerkcentrum kan u ook helpen met de aanvraag.

Veelgestelde vragen over het aanvragen van een bijstandsuitkering

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u: 

 • 18 jaar of ouder bent;
 • niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven;
 • geen betaalde baan kunt vinden;
 • u geen recht heeft op een andere uitkering;
 • u niet in detentie zit of in het buitenland woont. 

Controleer eerst bij het UWV of u recht heeft op een ww-uitkering (of andere uitkering).

Bent u getrouwd of woont u samen met een partner, dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan.

Komt u in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam wonen vanuit een andere gemeente? Vraag een bijstandsuitkering bij ons aan. Let op! Dit kunt u pas doen als u officieel bent ingeschreven bij de gemeente. Nadat u de adreswijziging bij de gemeente heeft doorgeven, duurt het nog een paar werkdagen voordat het nieuwe adres zichtbaar is in het systeem.

 

Woont u nu in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam? En verhuist u naar een van de andere gemeente? U moet een nieuwe aanvraag doen. Vraag hier opnieuw een bijstandsuitkering aan.

Een bijstandsuitkering vraagt u digitaal aan via de website van Stroomopwaarts. Hiervoor heeft u een DigiD code nodig.

Let op: ondernemers kunnen een aanvraag Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) doen via het RBZ Rotterdam (gemeente Rotterdam). RBZ hanteert een aangepaste dienstverlening door het coronavirus

Zolang de uitkering nog niet is toegekend, dan krijgt u vier weken na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering een voorschot. U hoeft dit voorschot niet aan te vragen. Wij maken dit aan u over.

Zit u in geldnood? Kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Geef dit door bij de aanvraag. Wij kijken dan of u eerder een voorschot krijgt.

U krijgt geen voorschot als u Stroomopwaarts,  niet alle gegevens of de gegevens niet op tijd aanlevert. 

Bent u  een jongere tussen de 18 en 27 jaar en heeft u geen werk en volgt u geen opleiding? Dan gelden er speciale regels als u een bijstandsuitkering wilt aanvragen.  Meer informatie vindt u op de pagina Bijstandsuitkering onder de 27 jaar.

 

Als u hulp wilt bij het aanvragen van een uitkering dan kunt u langskomen op het Open Leerwerkcentrum op onze locatie aan het Broersvest 110 in Schiedam. Bekijk de openingstijden op de pagina van het Open Leerwerkcentrum.

Lees ook de vraag "Welke documenten voeg ik toe aan de aanvraag?"

Dat kan, als:

 • Uw ex-partner uitgeschreven op uw woonadres. Dit doet u via de gemeente.
 • Uw echtscheiding officieel is aangevraagd bij de rechtbank (door een advocaat)

De hoogte van de uitkering hangt af van uw situatie en van het inkomen van u en uw partner. Er wordt rekening gehouden met uw leeftijd, de woonsituatie, met wie u woont en andere inkomsten. 

Lees meer over de hoogte van de bijstandsuitkering.

U heeft recht op een gehuwdenuitkering als u met uw partner in dezelfde woning verblijft en zorg draagt voor elkaar. Ook als u samenwoont, maar niet getrouwd bent, kunt u hier recht op hebben.

Daarnaast kunt u ook recht hebben op een gehuwdenuitkering als u met iemand een gezamenlijke huishouding voert. Dat betekent dat u met een ander in dezelfde woning woont en voor elkaar zorgt. Zo kunt u bijvoorbeeld een gezamenlijke huishouding voeren met uw broer, zus, grootmoeder, neef of een vriend of vriendin.

Iedere verandering die gevolgen kan hebben voor de hoogte van uw uitkering, geeft u door aan Stroomopwaarts. Vergeet dat niet want als wij daardoor teveel uitkering betalen dan kunt u daar een boete voor krijgen.

Enkele voorbeelden van een veranderde situatie zijn:

Uw financiële situatie verandert

 • U heeft een betaalde baan gevonden of u gaat studeren;
 • U gaat meer of minder verdienen;
 • U ontvangt een andere uitkering, of juist niet meer, of de hoogte daarvan is gewijzigd (denk aan studiefinanciering, WTOS, WW, Wajong, WIA en Kindgebonden budget);
 • U heeft meer geld door heffingskortingen of teruggaven van de Belastingdienst, alimentatie, een erfenis of een geldprijs, stortingen of bijschrijvingen op uw rekening door familie of bekenden.

Uw gezinssituatie verandert

 • U gaat trouwen, samenwonen, scheiden of u verwacht een kind;
 • Iemand komt bij u komen wonen, heeft de woning verlaten, een kind of partner wordt 21 jaar;
 • Iemand anders gaat (een deel van) uw woonlasten betalen;
 • Uw partner, kind of iemand anders van 21 jaar of ouder die bij u woont gaat studeren of stopt met studeren.

 

Als u inlichtingen en veranderingen niet of niet op tijd doorgeeft, dan kan het zijn dat u teveel of onterecht uitkering ontvangt. Dit geld moet u terug betalen.

Maar de wet ziet dit als fraude, u kunt er daarom ook een boete voor krijgen. Het is dus heel belangrijk om alle veranderingen door te geven.

 

 

 

Zolang de uitkering nog niet is toegekend, dan krijgt u vier weken na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering een voorschot. U hoeft dit voorschot niet aan te vragen. Wij maken dit aan u over.

Het is wel belangrijk dat u alle documenten op tijd aanlevert. Ander krijgt u dit voorschot niet na vier weken.

 

Zit u in geldnood? Kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Geef dit door bij de aanvraag. Wij kijken dan of u eerder een voorschot krijgt.

Vragen over de aanvraag

DigiD staat voor Digitale identiteit. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg. U vraagt een DigiD aan via de website van DigiD.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD?
De Formulierenbrigade van Stroomopwaarts helpt u graag verder! 

Om het recht op een uitkering vast te stellen hebben we van u documenten nodig over uw inkomen, schulden, vermogen en eventuele bezittingen.

De meest voorkomende documenten zijn:  

 • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • de laatste loonstrook of  laatste uitkeringsspecificatie;
 • alimentatiebeschikking;
 • bankafschriften (alle bladen) van de afgelopen 3 maanden van alle betaal- en spaarrekeningen, ook van de betaal- en spaarrekeningen van uw minderjarige kind(eren);
 • bewijzen van schulden;
 • de laatste huurspecificatie en de huurovereenkomst of eigendomsbewijs van uw koopwoning.

Woont u samen met een partner of iemand anders waarmee u een huishouding voert?
Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan en levert u beide de gevraagde documenten in.

De complete lijst met de gevraagde bewijsstukken komt u tegen als u een digitale aanvraag doet. 

U heeft te maken met de kostendelersnorm als u bijvoorbeeld als gezin met twee ouders en  (niet studerende)  inwonende kind(eren) van 21 jaar of ouder woont. Of er woont een (groot)ouder bij u in of andere niet studerende medebewoners van 21 jaar of ouder. 

Lees meer op de pagina kostendelersnorm

Als meerdere personen in uw huishouden een eigen inkomen hebben, dan kunnen de kosten gedeeld worden.  De hoogte van uw uitkering  berekenen we hierop.

Als u een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen en het vermogen van uw partner. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. Ook houden we rekening met de waarde van een koopwoning. Hiervoor gelden andere regels.

Betaalt u schulden af? Dan  mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2021

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 6.295,-
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 12.590,-
Gehuwd of samenwonend  € 12.590,-

Als u werkt en een salaris ontvangt dan zijn dat inkomsten.  Inkomsten kunt u ook hebben omdat u een andere uitkering of (kinder)alimentatie van u of uw partner ontvangt. 

Maar ook als u of uw familie en vrienden geld stort op uw  rekening dan zien wij dat als inkomsten.  U kunt dit geld gebruiken voor het betalen van uw vaste lasten en boodschappen.

Heeft u andere inkomsten?
Geef ze dan elke maand aan ons door. U kunt hiervoor het contactformulier op deze website gebruiken. 

Stroomopwaarts berekent dan hoe hoog het bedrag is waarmee uw inkomen wordt aangevuld.

Zodra de digitale aanvraag van de bijstandsuitkering bij ons binnen is starten er twee trajecten. 

 

1. Onderzoek naar het recht op uitkering

Wij starten  een onderzoek om  te bepalen of u recht heeft op een uitkering.  Als alle ingeleverde documenten compleet zijn dan  kunnen wij de aanvraag beoordelen.  Als iets niet duidelijk is of wij missen nog bewijsstukken, dan nemen wij contact met u op of we sturen een brief om meer informatie. Als u geen of onvoldoende bewijsstukken inlevert dan stoppen wij de aanvraag.  

 

2. Binnen vijf werkdagen komt u op een werkgesprek

U komt binnen vijf werkdagen op gesprek bij een werkconsulent voor een eerste kennismaking. Dit gesprek noemen wij een werkgesprek. In dit werkgesprek bespreken we uw mogelijkheden op het vinden van werk.  Na het werkgesprek volgt u twee weken het assessment.

 

Wij melden u aan bij werk.nl van het UWV.

Wanneer uw aanvraag compleet met alle gevraagde documenten bij ons binnen is dan hoort u uiterlijk binnen acht weken of u voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt.

Als uw aanvraag compleet is dan kunnen wij deze vaak sneller afhandelen. Als de aanvraag niet compleet is dan kan het langer duren. 

Als u geen of onvoldoende bewijsstukken inlevert  en u reageert niet op onze berichten, dan stoppen wij de aanvraag.  

TONK

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een nieuwe financiële regeling van de Rijksoverheid. Deze regeling is voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen.Deze regeling is een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten.

De TONK is een tijdelijke ondersteuningsregeling op basis van de bijzondere bijstand. Deze regeling wordt verstrekt als u door de coronamaatregelen minder inkomen heeft en daardoor de woonkosten; de huur, hypotheek, en/of gas, water en licht niet meer kan betalen. De regeling is bedoeld als een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten.

Heeft u al eerder de TONK aangevraagd? 

Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Wij kijken alle aanvragen  na op de nieuwe voorwaarden. De herbeoordeling vindt voor 1 september 2021 plaats. U ontvangt dan voor deze datum telefonisch of schriftelijk bericht van Stroomopwaarts. 

Vraagt u de TONK voor het eerst aan? 

De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021. U kunt de aanvraag TONK doen tot en met 31 oktober 2021. De periode waarover u de regeling met terugwerkende kracht kunt aanvragen is 1 januari tot en met 30 september  2021

Direct TONK aanvragen 

 •  Maak gebruik van browser Firefox of Google Chrome.
 • U kunt de aanvraag ook op een smartphone of tablet doen.

Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan.

 

De regels van de TONK zijn in juli 2021 versoepeld. Daardoor hebben meer mensen recht op deze regeling.  Ook zijn er mensen die recht hebben op een hoger bedrag. 

Stroomopwaarts kijkt alle aanvragen die gedaan zijn, na op de nieuwe voorwaarden.  Zodra wij de herbeoordeling  gedaan hebben ontvangt u hierover van ons telefonisch of schriftelijk bericht.  

U hoeft dus geen nieuwe aanvraag in te dienen.

U komt in aanmerking voor de TONK  tegemoetkoming als:

 • Als uw inkomen door de coronamaatregelen flink lager is geworden.
 • U de woonlasten; de huur of hypotheek, gas, water en licht  niet meer kan betalen uit het (gezins)inkomen en de beschikbare geldmiddelen.
 • Andere regelingen niet of onvoldoende steun bieden.

Vermogen

In de nieuwe voorwaarden kijken we niet meer naar uw vermogen.

Bij de aanvraag vragen we u de onderstaande documenten toe te voegen.

 • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • Kopie van loonstrook/uitkeringsspecificatie van de maand waarin de TONK moet ingaan; 
 • Kopie van de bankafschriften van de betaalrekening. Het afschrift moet van de maand zijn waarin de TONK moet ingaan;
 • Ontvangen alimentatie (mag op bankafschrift te zien zijn);
 • Voor ondernemers:
  • een berekening van netto inkomsten uit onderneming. De berekening gaat over de maand waarin de TONK moet ingaan. Hoe de inkomsten uit onderneming berekend worden is te lezen op: de berekening van de Tozo;
 • Huurder:
  • Recente huurspecificatie
  • Beschikking huurtoeslag 2021
 • Woningeigenaar:
  • Recente specificatie hypotheekkosten
  • Voorlopige aanslag Belastingdienst 2021 (voor- en achterkant);

Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 4 weken na de aanvraagdatum te beoordelen.  Er zijn echter heel veel aanvragen en dat lukt niet in alle gevallen.  Na een positieve beoordeling krijgt u binnen enkele dagen de TONK tegemoetkoming.

Nee, de TONK is een gift, u hoeft hem niet terug te betalen. Het is een tegemoetkoming en vergoedt niet alle kosten.

Nee, de TONK hoeft u niet op te geven bij de belastingaangifte. Het is een gift volgens de bijzondere bijstand.

Alles voor de veiligheid

Alles voor de veiligheid

Bulent is praktisch opgegroeid in de horecawereld en startte in deze sector, niet geheel onverwacht, zijn eigen bedrijf. Helaas lukte dit niet en...

Lees het hele verhaal
Naar alle verhalen