Zoek

Vlaardingen

Heeft u een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen en niet te veel vermogen? Dan heeft u misschien recht op financiële regelingen van uw gemeente of landelijke finaciële tegemoetkomingen.  

Of u in aanmerking komt voor de regelingen van uw gemeente, hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Uw inkomen mag bijvoorbeeld maximaal 120 procent van de bijstandsnorm zijn voor de kindregelingen en maximaal 110 procent voor de individuele inkomenstoeslag. Vakantiegeld wordt bij uw inkomen opgeteld.

 

Als u een bijstandsuikering, bijzondere bijstand of een minimaregeling aanvraagt dan doen we onderzoek naar uw vermogen. We kijken hoeveel spaargeld u heeft staan op uw spaarrekening maar ook op uw betaalrekening. Verder tellen ook de waarde van uw auto, boot of caravan en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. 

Betaalt u schulden af? Dan  mag u deze schulden van uw eigen vermogen aftrekken. 

Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben. De hoogte jaarlijks in januari opnieuw vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen per 1 januari 2019 

Leefvorm  Uw vermogen mag een waarde hebben van 
Alleenstaand (geen kinderen) € 6.120,-
Alleenstaande ouder (met ten laste komende kind(eren) € 12.240,-
Gehuwd of samenwonend  € 12.240,-

 

Collectieve aanvullende verzekering (CAV)

Met deze verzekering breidt u de zorgverzekering uit met extra vergoedingen. Bijvoorbeeld voor de kosten van een bril of de tandarts. De verzekeraar DSW geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.

De voorwaarden zijn:

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent AV standaard of AV Top verzekerd bij zorgverzekeraar DSW (of stapt over)
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen is niet te hoog.
 • Er is geen betalingsachterstand of schuld bij een zorgverzekeraar.

Op de website  www.gezondverzekerd.nl  kunt u berekenen en vergelijken of u voordeel heeft van de CAV.   Wilt  u meedoen dan kunt u zich hier ook aanmelden voor deze verzekering.

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2019

Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.174,68 € 1.236,50
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.174,68 € 1.236,50
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.678,12 € 1.766,44
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.315,60 € 1.384,84
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.791,50 € 1.885,80

 

Individuele Inkomenstoeslag

Als u geen zicht heeft op inkomensverbetering, komt u wellicht in aanmerking voor deze toeslag. De individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat eenmaal per 12 maanden kan worden aangevraagd. U mag zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt.

Onderstaande bedragen zijn 110 % van de bijstandsnorm van 1 juli 2019 

Leefvorm

maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld

maximaal maandinkomen met vakantiegeld

U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.076,79 

€ 1.133,46

U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.076,79  

€ 1.133,66

U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd

€ 1.538,27

€ 1.619,23

U bent alleenstaand en gepensioneerd

€ 1.205,96

€ 1.269,43

U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd

€ 1.642,21

€ 1.718,65

 • U hebt de afgelopen 36 maanden (3 jaar) een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm en dat stijgt niet meer in het komende jaar. U kunt dit aantonen met bewijsstukken van jaaropgaven, eventueel aangevuld met maandelijkse inkomensspecificaties.
 • U werkt parttime en kunt niet meer uren werken vanwege ziekte of handicap.
 • U of uw partner heeft - een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajonguitkering met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 100%.
 • U hebt een bijstandsuitkering en er wordt niet verwacht dat u binnen een jaar een baan vindt.

Hoeveel u krijgt aan inkomenstoeslag hangt af van de samenstelling van uw gezin. De toeslag bestaat uit twee delen.

 • Woont u alleen of met een partner? Dan ontvangt u de standaardtoeslag 
 • Heeft u thuiswonende kinderen? Dan ontvangt u naast de standaardtoeslag ook de kindertoeslag. 

 Standaardtoeslag

 • Alleenstaande (ouder): € 209,-
 • Gehuwden/samenwonenden: € 366,-

Heeft u kinderen dan ontvangt u ook de kindertoeslag

 • Kind(eren) 0 tot 12 jaar: € 108,- 
 • Kind(eren) 12 tot 18 jaar: € 214,-

De hoogte van de kindertoeslag hangt af van de leeftijd van het oudste kind.

 

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?
Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen.

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Individuele studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om de studie te betalen. Voor Studenten met een beperking is het vaak niet mogelijk om naast de studie te werken. Voor hen is de studietoeslag, een bedrag van € 762,- per jaar. Een steuntje in de rug om toch te kunnen studeren.

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam
 • U bent tussen de 18 en 30 jaar
 • U heeft een beperking/handicap waardoor u niet zelfstandig in staat bent het minimumloon te verdienen
 • U heeft recht op een uitkering studiefinanciering (WSF of WTOS)
 • Uw vermogen is niet te hoog
 • U ontvangt géén Wajong-uitkering van UWV
 • U als niet-uitkeringsgerechtigde staat ingeschreven als werkloze werkzoekende bij het UWV

Download het formulier studietoeslag

Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Postadres

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Rotterdampas voor een laag tarief

Met de Rotterdampas kunt u met uw hele gezin bijvoorbeeld gratis naar de film, het zwembad, de Euromast en krijgt u kortingen bij talloze attractieparken. Voor volwassenen met een laag inkomen kost de Rotterdampas € 5,-. Als u gelijktijdig een pas aanvraagt voor uw kinderen tot 18 jaar, dan is deze voor uw kinderen gratis.

U kunt de Rotterdampas via uw eigen gemeente Vlaardingen voor het lage tarief van € 5,- aanvragen.

Alle kinderen doen mee

Voor de ontwikkeling van een kind is de peuterspeelzaal belangrijk. Op een peuterspeelzaal leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding. 

Hoe werkt het?
 • U woont in Vlaardingen;
 • Uw inkomen is niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • Uw vermogen is niet te hoog;
 • U hebt een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;
 • U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst;
 • U schrijft uw kind in bij een peuterspeelzaal in de gemeente Vlaardingen of uw kind bezoekt al een peuterspeelzaal in de gemeente Vlaardingen;
 • De peuterspeelzaal dient de kosten van 2 dagdelen in bij Stroomopwaarts.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering van Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen – met uitkering Stroomopwaarts.

Bent u niet bekend bij Stroomopwaarts?

Download het aanvraagformulier inwoner Vlaardingen. Vul formulier in en vergeet uw handtekening niet. Stuur het formulier met bewijsstukken op naar:

Stroomopwaarts MVS
Postbus 205
3140 AE Maassluis

Wilt u hulp bij het aanvragen of wilt u het formulier liever persoonlijk inleveren? Dan kunt u langskomen tijdens de openingstijden van de formulierenbrigade.

Via de website van de stichting Leergeld Vlaardingen kunt u het volgende aanvragen:

 • kindpas;
 • schoolspullenpas;
 • (tweedehands) fiets; (u betaalt €10,- mee)
 • computer of laptop; (voor een laptop betaalt u €50,- mee)
 • verjaardagsbox.

Ja, via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunt u het lidmaatschap of abonnement van een sportvereniging of culturele activiteit aanvragen. Dit fonds helpt kinderen van 4 tot 18 jaar zodat ze kunnen meedoen met andere kinderen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam;
 • Het is voor kinderen van 4 tot 18 jaar;
 • U hebt een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm; 
 • Voor één kind kan óf een sportaanvraag, óf een cultuuraanvraag worden gedaan, dus niet allebei;
 • Betaling van contributie en of sportattributen gaat rechtstreeks naar sportvereniging of winkel. Er wordt geen geld aan ouders/verzorgers verstrekt;
 • Bijdrage vanuit Jeugdfonds Sport & Cultuur moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.

Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland kunt u een bijdrage ontvangen voor de sport-, zwem- of muziekles van uw kind(eren) van 4 tot 18 jaar. 

Lees in de spelregels op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur hoe u via een tussenpersoon (intermediair) een aanvraag kan indienen.

Onderstaande bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm van 1 juli 2019

Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld maximaal maandinkomen met vakantiegeld
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.174,68 € 1.236,50
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.174,68 € 1.236,50
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.678,12 € 1.766,44
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.315,60 € 1.384,84
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.791,50 € 1.885,80

 

Vrij reizen voor AOW-gerechtigden

Gemeente Vlaardingen vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook ouderen met een kleine portemonnee. Daarom biedt de gemeente Vlaardingen, in samenwerking met de RET, het Vrij reizen voor AOW-gerechtigden.

Het Vrij reizen is inwoners van Vlaardingen die AOW-gerechtigde leeftijd hebben met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.  Het vrij reizen loopt van 1 december 2018 tot en met 30 november 2019.

 U kunt het vrij reizen aanvragen bij de gemeente Vlaardingen.