Wat is Stroomopwaarts?

De sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de sociale werkvoorzieningen Dukdalf, TBV en BGS vormen vanaf 1 juli 2015 Stroomopwaarts MVS. De 1400 medewerkers van dit bedrijf zetten zich gezamenlijk in voor de inwoners van de drie gemeenten en voor ondernemers.

Samenwerken met ondernemers

Met Stroomopwaarts MVS voeren de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de nieuwe Participatiewet uit. Stroomopwaarts MVS ondersteunt inwoners die dat echt nodig hebben, helpt mensen hun weg te vinden naar werk en stimuleert ondernemers mensen aan te nemen die een arbeidsbeperking hebben of al wat langer niet hebben gewerkt. De dienstverlening aan en samenwerking met ondernemers is een belangrijk uitgangspunt van Stroomopwaarts MVS. Het regionaal participatiebedrijf ondersteunt en ontzorgt werkgevers.

Eigen kracht inwoners

Stroomopwaarts MVS gaat uit van de eigen kracht van de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. En van de gedachte dat mensen zelfstandig willen zijn en zelf de regie op hun leven willen voeren. Dat ze willen meedoen aan de samenleving, bij voorkeur door betaald werk bij een reguliere werkgever.

Kunnen inwoners (tijdelijk) niet zelfstandig aan het werk komen (of tijdelijk niet in hun levensonderhoud voorzien), dan biedt Stroomopwaarts MVS ondersteuning met werk, inkomen en zorg, zodat mensen weer zelf verder kunnen. Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen meedoen in de samenleving.  Als zij problemen hebben die de participatie belemmeren dan is er ondersteuning mogelijk via Stroomopwaarts of via de wijkondersteuningteams. Voorbeelden zijn: begeleiding bij het oplossen van schulden, begeleiding bij taalachterstand en het helpen opbouwen van een sociaal netwerk.

Uitgangspunten dienstverlening Stroomopwaarts MVS

  • Uitgangspunt is wat iemand zelf of met behulp van anderen kan organiseren
  • ‘Zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’
  • Voor iedereen geldt: afspraak is afspraak
  • Uniformiteit en harmonisering van de dienstverlening, met ruimte voor ‘couleur locale’ van de drie gemeenten
  • Waar mogelijk digitale dienstverlening
  • Groepsgerichte, in plaats van individuele aanpak
  • Focus op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid.

Ontstaansgeschiedenis

De drie gemeenteraden van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen zijn eind 2014 akkoord gegaan met de vorming van Stroomopwaarts MVS. De drie gemeenten aan de Nieuwe Waterweg werken al veel samen en hebben daar goede ervaringen mee. Zo is er Startpunt GO om jonge werkzoekenden aan de slag te krijgen. Om de Wet maatschappelijke ondersteuning uit te voeren hebben de drie gemeenten een Gemeenschappelijke Regeling; de uitvoeringsorganisatie heet ROGplus. Het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS is ook zo’n Gemeenschappelijke Regeling.    

 

Uitgelicht