Organisatie

De sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de sociale werkvoorzieningen Dukdalf, TBV en BGS vormen vanaf 1 juli 2015 Stroomopwaarts MVS. We zijn een regionaal participatiebedrijf en helpen mensen op weg naar werk. Onze 1400 medewerkers staan klaar voor alle werkzoekenden en werkgevers in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Ondernemers kunnen bij ons terecht om handen en voeten te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En om eenvoudig werk uit te laten voeren door mensen met een beperking, zodat ook zij volop kunnen meedoen aan de samenleving. We stimuleren werkgevers zelf ook mensen aan te nemen die een arbeidsbeperking hebben of die al wat langer niet hebben gewerkt. En inwoners die dat écht nodig hebben, geven we een extra steuntje in de rug.

Organisatorisch bestaat Stroomopwaarts MVS uit een directie, een Unit Bedrijfsvoering, een Unit Instroom, een Unit Ontwikkeling en Uitstroom, een Unit Beleid en een Unit Werkleerbedrijf.

Uitgelicht