Succesvolle samenwerking Stroomopwaarts, BOB Autowas en In2Work

Vrijdag 24 november jl. hebben zes cliënten van Stroomopwaarts een arbeidscontract van een half jaar aangeboden gekregen bij één van de filialen van BOB Autowas in Schiedam.

Na de officiële afsluiting van een 10 weken durende werkleertraject kregen de kandidaten van Stroomopwaarts  ook een certificaat uitgereikt dat aantoont dat zij hun opleiding aan de BOB Academy succesvol hebben afgerond.  Rogier Pronk, Matchmaker Startpunt Go van Stroomopwaarts, is uitermate trots op het resultaat dat door intensieve samenwerking is bereikt.

Inclusieve samenleving

 “Stroomopwaarts streeft naar een inclusieve samenleving. Zoveel mogelijk mensen aan de slag. Niemand onnodig aan de kant. Dat is ook het doel van In2WORK die de begeleiding tijdens het werkleertraject heeft verzorgd. En bij BOB Autowas vinden ze dat met name mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans verdienen. Omdat het voor hen soms net wat moelijker kan zijn om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Als Stroomopwaarts zijn we heel blij met dit soort samenwerkingspartners. Door het bundelen van onze krachten, kunnen we mensen echt een stap verder helpen in hun leven. ”

Sociaal ondernemen

“Wat ons betreft, is het simpel”, zegt Remco Trebus van BOB Autowas. “Niet iedereen heeft dezelfde kansen. Wij kiezen bewust voor sociaal ondernemen. Met de BOB Academy laten we mensen kennis maken met ons bedrijf en bieden we ze de kans om zich op allerlei fronten te ontwikkelen. We laten ze zien wat een prettige werkomgeving allemaal kan bieden en hoe belangrijk een sociaal netwerk is. Onze ervaring is dat mensen blij en trots zijn als wij ze een kans bieden op een goede maatschappelijke positie. Veel mensen die bij ons een opleiding volgen, worden aan het eind van het traject collega’s. Dat is mooi. ” 

Doorgroeimogelijkheden

De zes kandidaten van Stroomopwaarts die hun opleiding aan de BOB Academy met succes hebben afgerond, gaan op korte termijn aan de slag  op één van de locaties van BOB Autowas in Amsterdam en Schiedam. Als wasstraatmedewerker zijn ze actief in de wasstraat en in de interieurbaan en poetsen ze auto’s. Daarnaast zijn er tal van doorgroeimogelijkheden.

Bob's carwash
Na de officiële afsluiting van het werkleertraject ontvingen de zes kandidaten van Stroomopwaarts een certificaat dat aantoont dat zij hun opleiding aan de BOB Academy succesvol hebben afgerond. Links op de foto Remco Trebus van BOB Autowas. (Foto: Ron van Rossum)

Uitgelicht