Samen voor een schone en groene woonwijk

Maaien, snoeien, schoonmaken, de komende jaren verzorgen Stroomopwaarts en aannemer Verkuil & Moree B.V. de openbare ruimte in de wijk Holy in Vlaardingen. Samen gaan zij het onderhoud van de wijk op een nieuwe manier aanpakken, namelijk volgens het principe van beeldbestek.

Op donderdag 22 februari gaven de Vlaardingse wethouders Ruud van Harten (openbaar beheer) en Cees Oosterom (sociale zaken) het startsein voor de samenwerking tussen Stroomopwaarts en Verkuil & Moree B.V.  De aannemer is verantwoordelijk voor het machinale werk. Medewerkers van Stroomopwaarts verzorgen het handwerk, zoals het knippen van hagen, zwerfvuil weghalen, prullenbakken legen en bomen knotten.

Tot voor kort voerde de gemeente Vlaardingen het onderhoud in de openbare ruimte op basis van frequenties uit. Aan het begin van het jaar werd bijvoorbeeld vastgesteld hoe vaak plantvakken geschoffeld moesten worden. In januari 2018 heeft de gemeente besloten deze methode los te laten en te gaan werken op basis van het zogenaamde beeldbestek. 

Wat is beeldbestek?

De gemeente Vlaardingen heeft in het contract vastgelegd hoe de buitenruimte er uit moet zien, in plaats van hoe vaak de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. “In de praktijk betekent dit dat de gemeente Vlaardingen niet meer bepaalt wanneer Stroomopwaarts de haag gaat knippen, maar de gemeente spreekt af hoe de haag eruit moet zien”, legt Bas Huisman, directievoerder van Wijkbeheer van de gemeente  Vlaardingen uit. “Dit doen we al een aantal jaren met het gazon. Het gras mag niet korter zijn dan 3 cm en niet langer dan 10 cm. Alles daartussen is toegestaan.”

Stroomopwaarts bepaalt, binnen de gemaakte afspraken, wanneer welk materieel en mankracht wordt ingezet. Bij warm en vochtig weer, moeten de medewerkers dus vaker aan de slag dan in periodes waarin het koel en droog is. Door middel van steekproeven controleert de gemeente of het afgesproken kwaliteitsniveau wordt gehaald.

Groepsfoto met het samenwerkingscertificaat

Uitgelicht