SOW-route boekt succes: een beter perspectief voor kwetsbare jongeren

Meer dan 20 jongeren in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn in de voorgaande jaren intensief begeleid met de Stroomopwaartsroute (SOW). De pilot bleek succesvol en daarom heeft Stroomopwaarts besloten om het project in 2018 een vervolg te geven.

Vroegtijdig ingrijpen

Na het voltooien van je opleiding is het tijd voor de volgende stap: toetreding tot de arbeidsmarkt. Helaas is dat voor een deel van de jongeren die speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of entree-onderwijs volgen makkelijker gezegd dan gedaan. De kans dat zij thuis komen te zitten is aanzienlijk. Het ProNova college en de Ericaschool trokken daarom aan de bel, en zijn in 2016 samen met Stroomopwaarts de SOW-route gestart. Met succes: het project krijgt dit jaar een vervolg.

Preventie, dat is waar het om draait bij de SOW-route. Door jongeren al tijdens hun opleiding te ondersteunen, voorkomen we problemen op het moment dat zij de arbeidsmarkt betreden. “Normaalgesproken krijgen we deze jongeren pas in beeld op het moment dat ze op de arbeidsmarkt niet geslaagd zijn en aanspraak moeten doen op een uitkering. We kunnen wachten op dat moment, maar dan heb je dus een aantal jaar verloren, en dat is buitengewoon spijtig”, vertelt Stroomopwaarts-directeur Desirée Curfs.

Voor wie is het?

Stroomopwaarts, vertegenwoordigers van het steunpunt jongeren en de scholen voor speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entree-onderwijs werken samen om de kwetsbaarste leerlingen te begeleiden naar een baan. Tijdens de opleiding worden de doorstroomkansen van een leerling beoordeeld. Is de kans op een vervolgopleiding of duurzame baan laag? Dan gaat Stroomopwaarts met deze leerling aan de slag.

Video door: Samen voor de Klant / Programmaraad

“Elkaars taal leren spreken”

De samenwerking met scholen is daarbij cruciaal; zij kennen de leerlingen als geen ander. Maar dat bracht wel een stukje gewenning met zich mee. “We moesten elkaars taal leren spreken.”, vertelt Curfs.  Het gezamenlijke doel verbond de partijen. “We hadden altijd de jongere in beeld en voor ogen dat door de samenwerking hij of zij een beter perspectief heeft.” Daar sluit Maya Hellingman, nazorgcoördinator bij het ProNova College, zich bij aan: “Het is niet de leerling op papier, het is geen nummer. Het is gewoon een persoon die hulp nodig heeft.”

Vruchtbare samenwerking

De pilot, die van februari 2016 tot eind 2017 liep, werpt zijn vruchten af. Van de 21 deelnemers, werken er 8 bij een reguliere werkgever. Nog eens 4 jongeren zijn aan de slag gegaan binnen een ‘beschutte’ werkplek. Voor 3 anderen was het voltooien van het traject niet mogelijk door ernstige gedragsproblemen. Vier jongeren is het nog niet gelukt een baan te vinden (zij worden nu verder begeleid door het Startpunt GO!) en voor 2 jongeren loopt het traject nog.

De positieve resultaten hebben Stroomopwaarts doen besluiten om het project een vervolg te geven en uit te breiden. In februari start weer een nieuwe groep van twintig jongeren. De samenwerking tussen de scholen en Stroomopwaarts wordt verder versterkt door het traject te verlengen. “Een jaar is vaak niet genoeg om gedrag blijvend te veranderen”, stelt Eric van der Westerlaken, manager Leren van Stroomopwaarts.

Groepsfoto SOW-route

Uitgelicht