Inclusieve werkgever?

Een ‘inclusieve werkgever’ biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hij kan omgaan met verschillen tussen mensen en benut de meerwaarde van diversiteit in zijn bedrijf. Als u een inclusieve werkgever bent, is dit zichtbaar in de wijze waarop u het werk organiseert en in de inrichting van uw organisatie. Zo maakt u maximaal gebruik van de mogelijkheden van uw personeel en het potentieel op de arbeidsmarkt.

Betaald werk voor werknemers met een arbeidsbeperking

Een inclusieve werkgever laat werknemers met een arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ betaald werken. Vaak gaat het over werknemers die beperkingen ervaren vanwege een psychische of fysieke aandoening of vanwege een chronische ziekte. Daardoor kunnen ze niet (direct) alle activiteiten uitvoeren die horen bij een functie.

Een inclusieve werkgever houdt hier rekening mee en deelt het werk zo in dat de werknemer zijn mogelijkheden optimaal benut, zodat hij er als ondernemer het meeste profijt van heeft.

Wat betekent inclusief werkgeven in de praktijk?

Inclusief werkgeven komt erop neer dat u anders leert kijken naar het werk dat moet worden gedaan en naar de mensen die u het werk laat uitvoeren. U staat open voor mensen met een arbeidsbeperking die het werk kunnen uitvoeren en u zoekt dus niet voor iedere functie een ‘schaap met vijf poten’.

Als inclusief werkgever kijkt u naar het individu en heeft u oog voor het potentieel, de specifieke mogelijkheden en de vaak grote motivatie van deze werkzoekenden. U organiseert begeleiding als dat nodig is. U geeft ruimte aan pragmatische oplossingen als een werknemer bijvoorbeeld wat vaker verzuimt of meer tijd nodig heeft. U heeft ook aandacht voor wat de werknemer u en uw bedrijf brengt.

Het WSP Stroomopwaarts MVS staat voor u klaar met advies en geeft u begeleiding voor het inclusief werkgeverschap.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met het WerkgeversServicePunt Stroomopwaarts MVS, telefoonnummer (010) 246 5500  of via het contactformulier

Uitgelicht