Kostendelersnorm

Woont u met meerdere volwassenen op één adres en deelt u samen de kosten? Dan geldt de kostendelersnorm. De kostendelersnorm heeft invloed op de hoogte van de uitkering.

Lees hieronder meer over de kostendelersnorm of bekijk het filmpje.

3 figuren in een huis

Deelt u een woning?

Als u uw woning deelt met meer volwassenen, gaat de overheid ervan uit dat u de woonkosten samen kunt delen. Daarom gaat uw uitkering omlaag. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw bijstandsuitkering. Dit wordt de kostendelersnorm genoemd. Er zijn echter uitzonderingen. 

Meerpersoonshuishouden

Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. 

Wie telt niet mee?

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten die recht hebben op studiefinanciering
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/ of de kost en inwoning.

Uitgelicht