Inkomensvoorziening oudere werklozen

Wanneer u op of na uw 50e verjaardag werkloos wordt, geen WW-uitkering meer krijgt en onvoldoende inkomen heeft om van te leven, kunt u een Inkomensvoorziening oudere Werklozen (IOAW)-uitkering aanvragen. De uitkering is een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. U vraagt een IOAW-uitkering persoonlijk aan bij Stroomopwaarts, Broersvest 110 in Schiedam. Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u de IOAW-uitkering krijgt.

Direct regelen

Er zijn geen formulieren beschikbaar.

Hoe werkt het?

 • U kunt een IOAW-uitkering aanvragen wanneer u:
  • Op of na uw 50e verjaardag werkloos wordt en langer dan 3 maanden een WW-uitkering heeft gekregen.
  • Op of na uw 50e verjaardag een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) kreeg en deze uitkering is gestopt omdat u bij een herbeoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • Minder dan 80% arbeidsongeschikt bent en op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering ontving.
 • U schrijft zich digitaal in als werkzoekende op www.werk.nl
 • U meldt zich daarna persoonlijk bij Stroomopwaarts, Broersvest 110, 3112 DG Schiedam, telefoonnummer (010) 246 5555. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-16.30 uur.
 • Wanneer u getrouwd bent of samenwoont, meldt u zich samen met uw partner.
 • Voor de IOAW telt vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis, niet mee.
 • De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het bijstandsniveau.
 • Wanneer u een IOAW-uitkering krijgt:
  • Heeft u een sollicitatieplicht. U moet aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit op uw opleiding of werkervaring.
  • Geeft u wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op de uitkering, zoals trouwen of samenwonen, binnen een week door aan Stroomopwaarts.
  • Kan de uitkering doorlopen tot aan de AOW-leeftijd, zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen.  

Kosten

Aan het aanvragen van een IOAW-uitkering zijn geen kosten verbonden.

Waar kunt u terecht?

Voor het aanvragen van de IAOW-uitkering kunt u terecht bij Stroomopwaarts, Broersvest 110 in Schiedam.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u of u een IOAW-uitkering ontvangt en hoe hoog de uitkering is.

Uitgelicht