Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (afgekort IOAZ)

Wanneer u als zelfstandige door ouder worden of arbeidsongeschiktheid uw bedrijf moet beëindigen en onvoldoende inkomen hebt om van te leven, kunt u een Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) bij Stroomopwaarts aanvragen. U vraagt de IOAZ-uitkering aan voordat u stopt met uw bedrijf. De IOAZ-uitkering vult uw inkomen aan tot het niveau van de bijstand.

Direct regelen

Er zijn geen formulieren beschikbaar.

Hoe werkt het?

U kunt een IOAZ aanvragen als:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst. 
  • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur. 
  • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 22511,00. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 23204,00 bruto per jaar.

Voorlichtingsbijeenkomst

Elke dinsdagmiddag is er vanuit Het Regionale Bureau Zelfstandigen (RBZ) een voorlichtingsbijeenkomst bij de Kamer van Koophandel. Wilt u weten of RBZ iets voor u kan betekenen, meldt u zich dan aan voor onze wekelijkse voorlichtingsbijeenkomst op dinsdagmiddag. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur en u krijgt daar informatie over alle mogelijkheden die wij hebben om u te ondersteunen met uw bedrijf. U kunt er terecht met uw vragen en direct afspraken maken. Neem contact op met de RBZ via (010) 498 4777 om je aan te melden deze bijeenkomst.

Locatie: Kamer van Koophandel, Blaak 40, Rotterdam
Aanvangstijden: dinsdag 13.30 uur en 15.00 uur

Kosten

Aan het aanvragen van een Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen arbeidsongeschikte zelfstandigen (afgekort IOAZ) zijn geen kosten verbonden.

Waar kunt u terecht?

Regionaal Bureau Zelfstandigen
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam
telefonisch spreekuur op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur via (010) 498 4777
e-mail: rbzsozawe@rotterdam.nl
website: www.rotterdam.nl/rbz

Hoe lang duurt het?

Maximaal 8 weken.

Uitgelicht